FTUs generalforsamling 2018 (Verdens vanndag i forkant)

FTU avholdt sin generalforsamling 22. mars 2018 i Forskningsparken, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo kl. 16-17. Alle medlemmer var velkommen! Formell innkalling ble sendt ut 4 uker før.

De som ikke kunne være til stede i salen, kunne følge møtet via Skype.

Les mer →

Temamøte 16/3-17: Importert biodiesel fra bærekraftig palmeolje – Colombia løser norsk klimautfordring

Tittelen på temamøtet på Litteraturhuset 16. mars var “Importert biodiesel fra bærekraftig palmeolje – Colombia løser norsk klimautfordring” og tok opp ett brennhet tema i mediebildet de siste dagene. Aftenposten, NRK og flere andre medier har kjørt store medieoppslag om biodiesel, hvor spesielt oljepalmen som råstoff har fått svært negativ omtale.
Vårt temamøte tok tilhørerne til et høyere nivå enn lettvinte fremstillinger i media. Nærmere 50 personer kom for å høre om brødrene Siems store prosjekt for å fremstille det de mener er bærekraftig biodiesel fra oljepalmer dyrket på den naturlige savannen Los Llanos i Colombia.
Alle lot seg imidlertid ikke overtale. Zero og Regnskogfondet uttalte at de er enig i at det finnes god og dårlig palmeolje, men de er prinsipielt i mot all bruk av palmeolje i biodiesel, da de mener økt tilbud av palmeolje vil øke sannsynligheten for at det dyrkes oljepalmer i regnskog. Circle K hevdet imidlertid det ikke er mulig å komme utenom bruk av palmeolje i biodiesel, da pris og tilgjengelighet for annen generasjons diesel, typisk basert på avfall, ikke på langt nær vil kunne dekke behovet.
Hovedinnlegget på møtet hadde forsker og konsulent i ResGrow Henrik Wiig, som for også hadde en kronikk i DN samme dag om akkurat dette temaet og med henvisning til vårt temamøte. Tittelen var “Putt en god palme på tanken”: Siems palmeoljeprosjekt i Colombia (DN+) – DN

Senere på dagen var tema i “Debatt” NRK var temaet “Palmeolje og biodrivstoff”. Her refererte Høyres miljøpolitiske talsmann Nikolai Astrup til Siems prosjekt i Colombia og sa “Det er palme som er hundre prosent bærekraftig å bruke – helt åpenbart.” Så tidspunktet for dette temamøtet var nærmest ideelt.

Det var stort engasjement i salen og opp mot 50 fremmøtte.

PP-presentasjonene fra innlederne finner du til høyre.

Bildecollage fra temamøtet

Mer info om møtet finner du her.

Temamøte 20/9-16: Digital teknologi for fattigdomsreduksjon

«Vil du få en mann ut av fattigdom? Gi ham tilgang på internett», sier seniorforsker ved NUPI, Niels Nagelhus Schia.

Internett og mobiltelefon får folk ut av fattigdom. Det overser verdens ledere, mener bl.a. Sveriges tidligere statsminister, Carl Bildt.

Dersom målet er å bekjempe fattigdom, ulikhet og klimautfordringer kan man ikke la store befolkningsgrupper henge etter i den teknologiske utviklingen. Kløften mellom mennesker som er koblet til det digitale rom og mennesker som ikke er det, vil få store sosiale, økonomiske, demokratiske og utviklingsmessige konsekvenser.

Likevel blir informasjonsteknologi bare så vidt nevnt i ett av delmålene i de nye bærekraftsmålene.

Utbredelsen av informasjonsteknologi i utviklingsland åpner for en rekke muligheter; vi har bare sett begynnelsen. Mobile telefonnettverk sprer moderne banktjenester til folk i alle utviklingsland, og skaper nye muligheter for økonomisk og sosial utvikling, mens mobil oppkobling sannsynligvis blir et av de viktigste utviklingsverktøyene noensinne for milliarder av mennesker i Afrika og Asia.

 • På dette temamøtet ga seniorforsker Niels Nagelhus Schia ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) oss status for teknologiutviklingen og mulighetene som ligger i fremtiden. Samtidig belyste han hvordan teknologiske utviklingen skaper nye utfordringer og hva bistanden bør gjøre for å bøte på dette.
 • Prosjektleder for innovasjon i NORAD, Liv Marte Nordhaug, ga et innblikk i hvordan NORAD og internasjonale utviklingsinstitusjoner jobber for at flere befolkningsgrupper skal få tilgang til internett og mobile tjenester.
 • Tommy Engvik i Bright Products, som har levert flere hundretusener solpaneler til utviklingsland, viste bl.a. hvordan de brukte mobil betalingsløsning, som en sentral komponent i sine produkter og demonstrerte sin flerfunksjonslampe.

Etter innleggene var det rom for spørsmål og svar.

Forum for teknologi og utviklingssamarbeid (FTU) i samarbeid med Faggruppe for digital teknologi i Tekna Oslo avdeling, stod bak arrangementet.

Temamøtet ble direktesendt via nettet – se opptak her. Her finner du også pdf av foredragene.

Frokostmøteserie vår 2016: Næringsutvikling innenfor utviklingssamarbeidet

Mobilisering av privat kapital til utviklingsland har stått sentralt i alle de store globale prosessene: Fra «Financing for Development» i Addis Ababa i fjor sommer og lanseringen av FNs nye bærekraftsmål, til COP21 i Paris og den nye stortingsmeldingen om næringsutvikling innenfor utviklingssamarbeidet (Stortingsmelding 35 – Sammen om jobben). Alle er enige om at tilgang til jobber er den sterkeste drivkraften til fattigdomsreduksjon – og privat sektor står for flesteparten av jobbene i utviklingsland.

I denne frokostmøteserien tok vi opp ulike tema knyttet til privat sektors rolle i bærekraftig utvikling og bistand. Hvordan skal politikk og næringsliv trekke sammen for det grønne skiftet? Hvordan kan norsk bistand best klare å skape nye jobber i utviklingsland? Kan vi trekke paralleller til vår egen industrihistorie? Hvilke virkemidler og finansieringsmekanismer bør vi bruke?

1. møte: 10. februar – Industrialisering i utviklingsland – er det noe å lære fra vår egen historie? (se foredrag fra møtet i høyre kolonne)
2. møte: 17. februar – 1 million nye jobber i Afrika
3. møte: 19. februar – Politikk og næringsliv: Hvordan trekke sammen for det grønne skiftet?
4. møte: 24. februar – The New Aid Architecture: The role of Development Finance Institutions (In English)
5. møte: 2. mars – Paneldebatt om Stortingsmelding 35: Sammen om jobben

Påmelding under «Arrangementer»

Frokostmøteserie Stortingsmeldingen_invitasjon – last ned program

FTUs generalforsamling 9. mars 2016

FTU avholdt sin generalforsamling 9. mars i Ingeniørenes Hus, 4. etasje i Kronprinsens gate 17. Alle medlemmer var velkommen! Formell innkalling ble sendt ut 4 uker før.

Sakspapirene kan lastes ned (se høyre kolonne).

Styret har følgende sammensetning etter årets generalforsamling:

Leder:

 • Peter Molthe, Veiledningskontoret (gjenvalgt)

Styremedlemmer:

 • Morten Frost Høyum, Frost Innovation AS (gjenvalgt ny periode)
 • Solveig Lunde, NTNU (gjenvalgt ny periode)
 • Line Amlund Hagen, Intpow (gjenvalgt ny periode)
 • Georg Finsrud, A-Aqua AS (gjenvalgt ny periode)
 • Harald Birkeland, Norad (gjenvalgt ny periode)
 • Grethe Bergsland, Innovasjon Norge (ikke på valg)
 • Camilla Fulland, Differ (ikke på valg)
 • Tone Øderud, Sintef (ny, valgt for to år)

Vi takker Harsha Ratnaweera, NMBU for lang og tro innsats for FTU både som styremedlem og styreleder og ønsker han lykke til videre.