Om FTU

Forum for teknologi og utviklingssamarbeid (FTU) – tidligere Norsk Bistandsforum

Forum for teknologi og utviklingssamarbeid (FTU) ble stiftet i 1978 og er en medlemsorganisasjon for personlige og institusjonelle medlemmer. Forumet er tilnyttet Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening, som også er sekretariat for FTU.

Forum for teknologi og utviklingssamarbeid er en arena for debatt og informasjon. FTU skal arbeide for at bedrifter, institusjoner og enkeltpersoner får en bedre innsikt i og forståelse av utviklingslandenes situasjon og norsk utviklingssamarbeid.

FTU skal fokusere på faglige utfordringer og teknologitilpasninger.

FTU skal også arbeide for å rekruttere nye ressurser til utviklingssamarbeid og arbeide for at de norske ressursene blir best mulig benyttet i de områder som omfattes av norsk utviklingssamarbeid.

Debatt – Informasjon – Innsikt – Erfaringer – Bevisstgjøring

  • FTU er et forum for alle som har vært eller er engasjert i utviklingslandenes situasjon og norsk utviklingssamarbeid. Forumet representerer et tilbud til dem som ønsker å være aktivt med i debatten om spørsmål som gjelder utviklingen i verdenssamfunnet.
  • FTU gir informasjon gjennom møter med interessante foredrag og diskusjoner og skaffer medlemmene mulighet til å oppdatere sin kunnskap om utviklingsspørsmål.
  • FTU søker å holde nær kontakt med utviklingsmyndighetene på høyt plan og har som mål å påvirke de politiske retningslinjer ved å ta opp til drøfting sentrale spørsmål knyttet til norsk utviklingssamarbeid. Gjennom FTU kan medlemmene engasjere seg i utviklingsdebatten, bringe frem sine synspunkter og la innsikt og erfaringer komme til nytte i FTUs uttalelser i forbindelse med høringer, opplegg til Stortingsmeldinger o.l.
  • FTU bidrar til bevisstgjøring av det norske samfunn om betydningen av utviklingssamarbeid.
  • Gjennom sin virksomhet kan FTU bidra til å gi institusjoner som er tilknyttet utviklingssamarbeid og massemedia innsikt i og impulser til hvordan utviklingssamarbeidet oppfattes av de personer som ønsker å engasjere seg gjennom FTU.

Pr. mai 2019 hadde Forum for teknologi og utviklingssamarbeid (FTU) totalt 169 medlemmer: 15 studentmedlemmer, 142 personlige medlemmer og 12 institusjonelle medlemmer (bedrifter, foreninger og institusjoner, offentlige så vel som private).

GDPR

FTU – Forum for Teknologi og utviklingssamarbeid har sitt sekretariat hos Tekna, noe som innebærer hjelp til administrasjon av kursdeltakelser, markedsføring av kurs, medlemsdatabase og løpende drift. Behandling av personopplysningene i FTU – Forum for Teknologi og utviklingssamarbeid omfattes av beskrivelsene gitt i Teknas personvernerklæring.