Om FTU

Forum for teknologi og utviklingssamarbeid (FTU) – tidligere Norsk Bistandsforum

Forum for teknologi og utviklingssamarbeid (FTU) ble stiftet i 1978 og er en medlemsorganisasjon for personlige og institusjonelle medlemmer. Forumet er tilnyttet Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening, som også er sekretariat for FTU.

Forum for teknologi og utviklingssamarbeid (FTU) er en arena for debatt og informasjon.

FTU skal fremme vitenskap, teknologi og innovasjon i utviklingssamarbeid ved å skape bevissthet, dele kunnskap og etablere samarbeid. FTU skal synliggjøre teknologiens potensial til å oppnå FNs bærekraftsmål for beslutningstakere, organisasjoner, næringsliv og enkeltpersoner.

GDPR

FTU – Forum for teknologi og utviklingssamarbeid har sitt sekretariat hos Tekna, noe som innebærer hjelp til administrasjon av kursdeltakelser, markedsføring av kurs, medlemsdatabase og løpende drift. Behandling av personopplysningene i FTU – Forum for teknologi og utviklingssamarbeid omfattes av beskrivelsene gitt i Teknas personvernerklæring.