Temamøte 3/9-19: Energipolitikk og -løsninger i utviklingsland (NTNU)

Hvert år i august/september arrangerer International Center for Hydropower et treukers kurs i Trondheim. Kurset har deltakere fra hele verden og temaet er energi.

Denne gangen ble man kjent med hvilke muligheter og utfordringer fornybar energi og energiforsyning gir i Nepal, Colombia og Ghana.

De oppmøtte fikk førstehåndsinnsikt i utfordringene og mulighetene innenfor fornybar energi i henholdsvis Nepal, Colombia og Ghana. Det ble en god diskusjon om hva som hindrer utviklingen av fornybare energikilder i disse landene – utfordringene er forskjellig! Praten gikk livlig mellom deltakerne over noen pizzabiter.

Mer info om arrangementet her.

Bilder under og presentasjoner i kolonnen til høyre.