FTUs generalforsamling 2019 (Temamøte i forkant)

FTU avholdt sin generalforsamling 4. april 2019 i Ingeniørenes Hus, møterom Tekna Studio i 4. etasje, Kronprinsens gate 17, 0251 Oslo, kl. 15.30-16.30.

Temamøte Digitalisering som driver for utvikling ble arrangert samme dag i forkant. Opptak fra temamøtet og foredragene blir lagt ut her.

Generalforsamlingen var åpen for alle medlemmer. Formell innkalling ble sendt ut. De som ikke kunne være til stede i salen kunne følge møtet via Skype. Det var 6 stemmeberettigede til stede.

Sakspapirene ble utgitt før møtet, og kan lastes ned til høyre. Valgkomitéens innstilling ble lagt frem på møtet.