Temamøte 29/8-18: Impact investing

Hvordan kan investeringer i private selskaper være med å forbedre verden?

FNs bærekraftsmål er utgangspunktet for årets temamøter, og på dette møtet ser FTU nærmere på impact investing/samfunnsnytte-investeringer.

Globalt er dette en spennende og raskt voksende industri globalt, hvor private aktører investerer med det mål å generere sosiale eller miljømessige resultater i tillegg til finansiell avkastning.

Detaljert program