Temamøte 18/9-18: China – a cleantech superpower

FTU arrangerte et temamøte i samarbeid med Norwegian Chinese Chamber of Commerce og Wikborg Rein. I overkant av 60 deltakere møtte opp for å få innblikk i utviklingen innen miljøteknologi i Kina.

Spørsmål som; hvordan Kina kan oppfylle FNs bærekraftsmål om å stoppe klimaendringene, og hvilke muligheter det kinesiske markedet representer for norske teknologibedrifter, ble diskutert og prøvd besvart.

Detaljert program