Temamøte 1/11-19 Hvordan kan teknologi for sirkulær økonomi bidra til å bekjempe marin forsøpling?

Temamøte 1/11-19 Hvordan kan teknologi for sirkulær økonomi bidra til å bekjempe marin forsøpling?

Sirkulær økonomi er det nye «buzz»-ordet innenfor bærekraftig utvikling og sirkulær økonomisk teknologi og tankegang blir ansett som en viktig løsning i å bekjempe flere av miljø- og klimautfordringene verden står ovenfor.

Temamøtet vil sette søkelys på hvordan og til hvilken grad sirkulære teknologiske løsninger vil kunne fungere både forebyggende men også rydde opp i marin forsøpling, med særlig fokus på utviklingsland og utviklingssamarbeid. Gjennom temamøtet ønsker vi å skape en møteplass for prosjekteiere (bistandsmiljø, ideelle organisasjoner, selskap), teknologiske innovatører samt potensielle investorer og andre bidragsytere (selskaper som ønsker å bidra til CSR/bærekraftsprosjekt i u-land o.l).

Med andre ord vil vi skape en arena og et møtested for ulike aktører som ønsker å være med å bekjempe marin forsøpling, og oppfordre til samarbeid.

Rasmus Hansson med flere kommer.

Arrangører: Teknas Forum for teknologi og utviklingssamarbeid (FTU), Tekna Havbruk og Fiskehelse og Tekna Klima

Seminaret starter 08.15. Det serveres frokost i forkant av arrangementet.

Program og påmelding

Beklager, dette innlegget er stengt for kommentarer.

Teknas sekretariat

Lilly Kristin Langnes – lilly.kristin.langnes@tekna.no
Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo