Temamøtet 1/11-19: Kan sirkulær økonomi rydde havet for søppel? (Oslo) Stort engasjement under møtet

FTU ønsker å takke alle som kom og som fulgte med live-streamingen av temamøtet: «Kan sirkulær økonomi rydde havet for søppel?» den 1/11-19. Salen var fullsatt og det var rekordstort antall som fulgte arrangementet live. Vi er fornøyde med at det ble vist stort engasjementet blant foredragsholdere og tilskuere som bidro til en interessant og nyttig dialog avslutningsvis. Vi håper at dette engasjementet fortsetter og at temamøtet kan bidra til å skape gode samarbeid for å bekjempe marin forsøpling i fremtiden.

Sirkulær økonomi er det nye «buzz»-ordet innenfor bærekraftig utvikling og sirkulær økonomisk teknologi og tankegang blir ansett som en viktig løsning i å bekjempe flere av miljø- og klimautfordringene verden står ovenfor. Gjennom temamøtet satte vi søkelys på hvordan og til hvilken grad sirkulære teknologiske løsninger vil kunne fungere både forebyggende, men også rydde opp i marin forsøpling, med særlig fokus på utviklingsland og utviklingssamarbeid.

Program og mer info om arrangementet

Opptakene fra møtet finner du her.

Artikkel om arrangementet.