Forum for teknologi og utviklingssamarbeid

Forum for teknologi og utviklingssamarbeid (FTU) er en arena for debatt og informasjon. Forumet skal arbeide for at bedrifter, institusjoner og enkeltpersoner får en bedre innsikt i og forståelse av utviklingslandenes situasjon og norsk utviklingssamarbeid. Forumet skal fokusere på faglige utfordringer og teknologitilpasninger.

Les mer →

Verdens vanndag 22. mars 2021: Verdsetting av vann

FTU er også i år medarrangør for den offisielle nasjonale markeringen av FNs Verdens vanndag. Seminaret retter seg mot deg som er interessert i verdens og Norges vannressurser og hvordan vi kan svare på utfordringene i ulike sektorer.

Les mer →

FTUs generalforsamling 2021 – digitalt

FTU avholder sin generalforsamling 8. april 2020 kl. 16.00-18.00 digitalt. Generalforsamlingen er åpen for alle FTUs medlemmer.

Sakspapirene sendes ut før møtet, og kan lastes ned til høyre. Valgkomitéens innstilling blir lagt frem på møtet.

Påmelding og mer info finner du på Teknas side.

 

Temamøte 9/6-20: Kan Edtech bidra til å løse utdanningskrisen i lav- og mellominntektsland i kjølvannet av Covid-19?

Over 60 personer fulgte LIVE-sendingen som gikk direkte fra Tekna Studio, kombinert med forelesere via Teams. Møtet satte fokus på at ca. 1,3 milliarder elever og studenter verden over er påvirket av skolestenging i forbindelse med Covid-19-pandemien. Fjernundervisning og hjemmeskole for over 90 % av verdens elever og studenter akselererte på kort tid behovet for og løsninger på fjernundervisning og egenlæring.

Les mer →

Temamøte 15/4-20: Enorm interesse for nettmøte om digitale løsninger i kampen mot covid-19

Over 300 fulgte nettmøtet om smittesporing, dagen før smitteappen ble lansert i Norge. En av de viktigste tiltakene for å redusere skaden koronaviruset påfører mennesker og samfunnet er å bremse utbredelsen. Et viktig verktøy i dette arbeidet er smittesporing. Digitale løsninger kan øke både hastigheten og nøyaktigheten på smittesporing og varsling, noe som igjen minsker presset på helsetjenesten. Dette og flere andre problemstillinger ble belyst på webinaret 15.4.

Les mer →

Verdens vanndag 2020: 25/3-20 (UTSATT pga korona-virus)

Bli med på den nasjonale feiringen av Verdens vanndag!

Årets tema er vann og klimaendringer. Klimaendringer påvirker vannets kretsløp, og endringer i vannkretsløpet virker tilbake på klimaet. Mer flom og mer alvorlig tørke forventes i fremtiden. Mer enn 2 milliarder mennesker bor i land som opplever høy grad av vannstress.

Les mer →