Forum for teknologi og utviklingssamarbeid

Forum for teknologi og utviklingssamarbeid (FTU) er en arena for debatt og informasjon. Forumet skal arbeide for at bedrifter, institusjoner og enkeltpersoner får en bedre innsikt i og forståelse av utviklingslandenes situasjon og norsk utviklingssamarbeid. Forumet skal fokusere på faglige utfordringer og teknologitilpasninger. Les mer

Temamøte 3/9-19: Energipolitikk og -løsninger i utviklingsland (NTNU)

Temamøte 3/9-19: Energipolitikk og -løsninger i utviklingsland (NTNU)

Hvert år i august/september arrangerer International Center for Hydropower et treukers kurs i Trondheim. Kurset har deltakere fra hele verden og temaet er energi. Denne gangen ble man kjent med hvilke muligheter og utfordringer fornybar energi og energiforsyning gir i Nepal, Colombia og Ghana. De oppmøtte fikk førstehåndsinnsikt i utfordringene og mulighetene innenfor fornybar energi… Les mer

FTUs generalforsamling 2019 (Temamøte i forkant)

FTUs generalforsamling 2019 (Temamøte i forkant)

FTU avholdt sin generalforsamling 4. april 2019 i Ingeniørenes Hus, møterom Tekna Studio i 4. etasje, Kronprinsens gate 17, 0251 Oslo, kl. 15.30-16.30. Temamøte Digitalisering som driver for utvikling ble arrangert samme dag i forkant. Opptak fra temamøtet og foredragene blir lagt ut her. Les mer

22/3-19: Verdens vanndag

22/3-19: Verdens vanndag

Verdens vanndag ble avholdt 22. mars på Forskningsparken Oslo. Årets tema var: Hvordan sikrer vi «vann og hygiene til alle» – Leaving No One Behind. Les mer

Temamøte 29/8-18: Impact investing

Temamøte 29/8-18: Impact investing

Hvordan kan investeringer i private selskaper være med å forbedre verden? FNs bærekraftsmål er utgangspunktet for årets temamøter, og på dette møtet ser FTU nærmere på impact investing/samfunnsnytte-investeringer. Les mer

FTUs generalforsamling 2018 (Verdens vanndag i forkant)

FTUs generalforsamling 2018 (Verdens vanndag i forkant)

FTU avholdt sin generalforsamling 22. mars 2018 i Forskningsparken, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo kl. 16-17. Alle medlemmer var velkommen! Formell innkalling ble sendt ut 4 uker før. De som ikke kunne være til stede i salen, kunne følge møtet via Skype. Les mer

Institusjonelle medlemmer

Teknas sekretariat

Lilly Kristin Langnes – lilly.kristin.langnes@tekna.no
Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo