Forum for teknologi og utviklingssamarbeid

Forum for teknologi og utviklingssamarbeid (FTU) er en arena for debatt og informasjon. Forumet skal arbeide for at bedrifter, institusjoner og enkeltpersoner får en bedre innsikt i og forståelse av utviklingslandenes situasjon og norsk utviklingssamarbeid. Forumet skal fokusere på faglige utfordringer og teknologitilpasninger. Les mer

Verdens vanndag 2020: 25/3-20

Verdens vanndag 2020: 25/3-20

Bli med på den nasjonale feiringen av Verdens vanndag! Årets tema er vann og klimaendringer. Klimaendringer påvirker vannets kretsløp, og endringer i vannkretsløpet virker tilbake på klimaet. Mer flom og mer alvorlig tørke forventes i fremtiden. Mer enn 2 milliarder mennesker bor i land som opplever høy grad av vannstress. Seminaret retter seg mot deg som… Les mer

Møte 14/10-2019 Blockchain – So What? What about plastic waste and blockchain?

Blockchain – Is it just another buzzword? Or is it a tech­nology that already works and can help us solve some of the pressing challenges modern digital businesses and governmental bodies are facing? Can we use block­chain solutions to overcome challenges related to micro finance, securities, origin tracing and corruption in the third world? What… Les mer

Temamøte 3/9-19: Energipolitikk og -løsninger i utviklingsland (NTNU)

Temamøte 3/9-19: Energipolitikk og -løsninger i utviklingsland (NTNU)

Hvert år i august/september arrangerer International Center for Hydropower et treukers kurs i Trondheim. Kurset har deltakere fra hele verden og temaet er energi. Denne gangen ble man kjent med hvilke muligheter og utfordringer fornybar energi og energiforsyning gir i Nepal, Colombia og Ghana. De oppmøtte fikk førstehåndsinnsikt i utfordringene og mulighetene innenfor fornybar energi… Les mer

FTUs generalforsamling 2019 (Temamøte i forkant)

FTUs generalforsamling 2019 (Temamøte i forkant)

FTU avholdt sin generalforsamling 4. april 2019 i Ingeniørenes Hus, møterom Tekna Studio i 4. etasje, Kronprinsens gate 17, 0251 Oslo, kl. 15.30-16.30. Temamøte Digitalisering som driver for utvikling ble arrangert samme dag i forkant. Opptak fra temamøtet og foredragene blir lagt ut her. Les mer

22/3-19: Verdens vanndag

22/3-19: Verdens vanndag

Verdens vanndag ble avholdt 22. mars på Forskningsparken Oslo. Årets tema var: Hvordan sikrer vi «vann og hygiene til alle» – Leaving No One Behind. Les mer

Temamøte 29/8-18: Impact investing

Temamøte 29/8-18: Impact investing

Hvordan kan investeringer i private selskaper være med å forbedre verden? FNs bærekraftsmål er utgangspunktet for årets temamøter, og på dette møtet ser FTU nærmere på impact investing/samfunnsnytte-investeringer. Les mer

Institusjonelle medlemmer

Teknas sekretariat

Lilly Kristin Langnes – lilly.kristin.langnes@tekna.no
Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo