Forum for teknologi og utviklingssamarbeid

Forum for teknologi og utviklingssamarbeid (FTU) er en arena for debatt og informasjon. Forumet skal arbeide for at bedrifter, institusjoner og enkeltpersoner får en bedre innsikt i og forståelse av utviklingslandenes situasjon og norsk utviklingssamarbeid. Forumet skal fokusere på faglige utfordringer og teknologitilpasninger. Les mer

FTUs generalforsamling 2020

FTU avholder sin generalforsamling 15. april 2020 kl. 16.00-18.00 via nettløsningen Teams, grunnet korona-virus. Saker til generalforsamlingen kan sendes til ftu@tekna.no. Husk å melde deg på! Les mer

Verdens vanndag 2020: 25/3-20

Verdens vanndag 2020: 25/3-20

Bli med på den nasjonale feiringen av Verdens vanndag! Årets tema er vann og klimaendringer. Klimaendringer påvirker vannets kretsløp, og endringer i vannkretsløpet virker tilbake på klimaet. Mer flom og mer alvorlig tørke forventes i fremtiden. Mer enn 2 milliarder mennesker bor i land som opplever høy grad av vannstress. Les mer

FTUs generalforsamling 2019 (Temamøte i forkant)

FTUs generalforsamling 2019 (Temamøte i forkant)

FTU avholdt sin generalforsamling 4. april 2019 i Ingeniørenes Hus, møterom Tekna Studio i 4. etasje, Kronprinsens gate 17, 0251 Oslo, kl. 15.30-16.30. Temamøte Digitalisering som driver for utvikling ble arrangert samme dag i forkant. Opptak fra temamøtet og foredragene blir lagt ut her. Les mer

22/3-19: Verdens vanndag

22/3-19: Verdens vanndag

Verdens vanndag ble avholdt 22. mars på Forskningsparken Oslo. Årets tema var: Hvordan sikrer vi «vann og hygiene til alle» – Leaving No One Behind. Les mer

Institusjonelle medlemmer

Teknas sekretariat

Lilly Kristin Langnes – lilly.kristin.langnes@tekna.no
Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo