Forum for teknologi og utviklingssamarbeid

Forum for teknologi og utviklingssamarbeid (FTU) er en arena for debatt og informasjon. Forumet skal arbeide for at bedrifter, institusjoner og enkeltpersoner får en bedre innsikt i og forståelse av utviklingslandenes situasjon og norsk utviklingssamarbeid. Forumet skal fokusere på faglige utfordringer og teknologitilpasninger. Les mer

Temamøte 29/8-18: Impact investing

Temamøte 29/8-18: Impact investing

Hvordan kan investeringer i private selskaper være med å forbedre verden? FNs bærekraftsmål er utgangspunktet for årets temamøter, og på dette møtet ser FTU nærmere på impact investing/samfunnsnytte-investeringer. Les mer

FTUs generalforsamling 2018 (Verdens vanndag i forkant)

FTUs generalforsamling 2018 (Verdens vanndag i forkant)

FTU avholdt sin generalforsamling 22. mars 2018 i Forskningsparken, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo kl. 16-17. Alle medlemmer var velkommen! Formell innkalling ble sendt ut 4 uker før. De som ikke kunne være til stede i salen, kunne følge møtet via Skype. Les mer

Temamøte 16/3-17: Importert biodiesel fra bærekraftig palmeolje – Colombia løser norsk klimautfordring

Temamøte 16/3-17: Importert biodiesel fra bærekraftig palmeolje – Colombia løser norsk klimautfordring

Tittelen på temamøtet på Litteraturhuset 16. mars var “Importert biodiesel fra bærekraftig palmeolje – Colombia løser norsk klimautfordring” og tok opp ett brennhet tema i mediebildet de siste dagene. Aftenposten, NRK og flere andre medier har kjørt store medieoppslag om biodiesel, hvor spesielt oljepalmen som råstoff har fått svært negativ omtale.Vårt temamøte tok tilhørerne til et høyere… Les mer

Temamøte 20/9-16: Digital teknologi for fattigdomsreduksjon

Temamøte 20/9-16: Digital teknologi for fattigdomsreduksjon

«Vil du få en mann ut av fattigdom? Gi ham tilgang på internett», sier seniorforsker ved NUPI, Niels Nagelhus Schia. Internett og mobiltelefon får folk ut av fattigdom. Det overser verdens ledere, mener bl.a. Sveriges tidligere statsminister, Carl Bildt. Dersom målet er å bekjempe fattigdom, ulikhet og klimautfordringer kan man ikke la store befolkningsgrupper henge etter… Les mer

Frokostmøteserie vår 2016: Næringsutvikling innenfor utviklingssamarbeidet

Frokostmøteserie vår 2016: Næringsutvikling innenfor utviklingssamarbeidet

Mobilisering av privat kapital til utviklingsland har stått sentralt i alle de store globale prosessene: Fra «Financing for Development» i Addis Ababa i fjor sommer og lanseringen av FNs nye bærekraftsmål, til COP21 i Paris og den nye stortingsmeldingen om næringsutvikling innenfor utviklingssamarbeidet (Stortingsmelding 35 – Sammen om jobben). Alle er enige om at tilgang… Les mer

Institusjonelle medlemmer

Teknas sekretariat

Lilly Kristin Langnes – lilly.kristin.langnes@tekna.no
Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo