Temamøte 9/6-20: Kan Edtech bidra til å løse utdanningskrisen i lav- og mellominntektsland i kjølvannet av Covid-19?

Over 60 personer fulgte LIVE-sendingen som gikk direkte fra Tekna Studio, kombinert med forelesere via Teams. Møtet satte fokus på at ca. 1,3 milliarder elever og studenter verden over er påvirket av skolestenging i forbindelse med Covid-19-pandemien. Fjernundervisning og hjemmeskole for over 90 % av verdens elever og studenter akselererte på kort tid behovet for og løsninger på fjernundervisning og egenlæring.

Les mer → Temamøte 9/6-20: Kan Edtech bidra til å løse utdanningskrisen i lav- og mellominntektsland i kjølvannet av Covid-19?

Temamøte 15/4-20: Enorm interesse for nettmøte om digitale løsninger i kampen mot covid-19

Over 300 fulgte nettmøtet om smittesporing, dagen før smitteappen ble lansert i Norge. En av de viktigste tiltakene for å redusere skaden koronaviruset påfører mennesker og samfunnet er å bremse utbredelsen. Et viktig verktøy i dette arbeidet er smittesporing. Digitale løsninger kan øke både hastigheten og nøyaktigheten på smittesporing og varsling, noe som igjen minsker presset på helsetjenesten. Dette og flere andre problemstillinger ble belyst på webinaret 15.4.

Les mer → Temamøte 15/4-20: Enorm interesse for nettmøte om digitale løsninger i kampen mot covid-19

Temamøte 11/3-20: Kan sirkulær økonomi rydde havet for søppel? (Bergen) (AVLYST pga korona-virus)

Sirkulær økonomi er det nye buzz-ordet innenfor bærekraftig utvikling. Sirkulær økonomisk teknologi og tankegang blir ansett som en viktig løsning i å bekjempe flere av miljø- og klimautfordringene verden står overfor. FTU var medarrangør for samme arrangement i Oslo og tilbyr nå det samme i Bergen.

Les mer → Temamøte 11/3-20: Kan sirkulær økonomi rydde havet for søppel? (Bergen) (AVLYST pga korona-virus)

Møte 14/10-2019: Blockchain – So What? What about plastic waste and blockchain?

Blockchain – Is it just another buzzword? Or is it a tech­nology that already works and can help us solve some of the pressing challenges modern digital businesses and governmental bodies are facing? Can we use block­chain solutions to overcome challenges related to micro finance, securities, origin tracing and corruption in the third world?

Les mer → Møte 14/10-2019: Blockchain – So What? What about plastic waste and blockchain?

Temamøte 11/10-19: Kan EdTech i utviklingssamarbeid bidra til å nå FNs bærekraftsmål?

Utdanningsteknologi, EdTech, gir mulighet for læring uavhengig av tid, sted, plattform og rom. Det var veldig gode tilbakemeldinger fra de som møtte opp på frokostmøtet.

Utdanning er en viktig nøkkel til å redusere fattigdom. Fortsatt står flere titalls millioner barn verden over uten tilgang til skole.

Les mer → Temamøte 11/10-19: Kan EdTech i utviklingssamarbeid bidra til å nå FNs bærekraftsmål?