22/3-19: Verdens vanndag

Verdens vanndag ble avholdt 22. mars på Forskningsparken Oslo. Årets tema var: Hvordan sikrer vi «vann og hygiene til alle» – Leaving No One Behind.

Seminaret rettet seg mot deg som er interessert i hvordan verdenssamfunnet og Norge best kan sikre at vannrettigheter og rettigheter til sanitære løsninger kommer alle til del. Særlig ønsker vi studenter velkommen.

Programmet bestod av forelesninger fra noen av Norges og Sveriges fremste fagfolk på området, fra forvaltning, bistandsorganisasjoner, næringsliv og akademia samt politikere. 

Link til program her.

Du kan laste ned presentasjonene her.