Arrangementer

  • Kursdato: 25.03.2020, OSLO

    Den offisielle nasjonale markeringen av FNs Verdens vanndag.

Teknas sekretariat

Lilly Kristin Langnes – lilly.kristin.langnes@tekna.no
Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo