Arrangementer

  • Kursdato: 15.04.2020,

    Velkommen til årets generalforsamling i FTU – Forum for teknologi og utviklingssamarbeid, en faglig forening i Tekna. NB! Generalforsamling gjennomføres i henhold til vedtekter, men via digital løsning. I denne situasjonen kreves påmelding for å gjennomføre formell årsmøteledelse.

  • Kursdato: 15.04.2020,

    Koronaviruset har spredt seg raskt rundt i verden, og en av de viktigste tiltakene for å redusere skaden det påfører mennesker og samfunnet er å bremse utbredelsen. Smittesporing er et viktig verktøy i dette arbeidet. Digitale løsninger kan øke både hastigheten og nøyaktigheten på smittesporing og varsling, noe som ...

Teknas sekretariat

Lilly Kristin Langnes – lilly.kristin.langnes@tekna.no
Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo