Temamøte 20/11-18: Norsk helseteknologi bidrar til å nå FNs bærekraftsmål

FTU inviterte til et spennende frokostmøte om hvordan norske bedrifter og organisasjoner utvikler og tar i bruk teknologi på innovative måter for å bidra til å nå FNs bærekraftsmål. Det ble gitt eksempler på norske myndigheters satsinger og spennende helseteknologiprosjekter i Nepal, Tanazia og Uganda.

Arrangementet ble gjennomført i Studio hos Tekna, og det var 35 deltakere inludert de som deltok via streaming.

Se opptak fra møtet med tilhørende presentasjoner.

Beskrivelse av innhold og program finner du her.