22/3-19: Verdens vanndag

Verdens vanndag ble avholdt 22. mars på Forskningsparken Oslo. Årets tema var: Hvordan sikrer vi «vann og hygiene til alle» – Leaving No One Behind.

Les mer →

Temamøte 29/8-18: Impact investing

Hvordan kan investeringer i private selskaper være med å forbedre verden?

FNs bærekraftsmål er utgangspunktet for årets temamøter, og på dette møtet ser FTU nærmere på impact investing/samfunnsnytte-investeringer.

Les mer →

FTUs generalforsamling 2018 (Verdens vanndag i forkant)

FTU avholdt sin generalforsamling 22. mars 2018 i Forskningsparken, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo kl. 16-17. Alle medlemmer var velkommen! Formell innkalling ble sendt ut 4 uker før.

De som ikke kunne være til stede i salen, kunne følge møtet via Skype.

Les mer →