Verdens vanndag 2020: 25/3-20 (UTSATT pga korona-virus)

Bli med på den nasjonale feiringen av Verdens vanndag!

Årets tema er vann og klimaendringer. Klimaendringer påvirker vannets kretsløp, og endringer i vannkretsløpet virker tilbake på klimaet. Mer flom og mer alvorlig tørke forventes i fremtiden. Mer enn 2 milliarder mennesker bor i land som opplever høy grad av vannstress.

Les mer →

Møte 14/10-2019: Blockchain – So What? What about plastic waste and blockchain?

Blockchain – Is it just another buzzword? Or is it a tech­nology that already works and can help us solve some of the pressing challenges modern digital businesses and governmental bodies are facing? Can we use block­chain solutions to overcome challenges related to micro finance, securities, origin tracing and corruption in the third world?

Les mer →

22/3-19: Verdens vanndag

Verdens vanndag ble avholdt 22. mars på Forskningsparken Oslo. Årets tema var: Hvordan sikrer vi «vann og hygiene til alle» – Leaving No One Behind.

Les mer →

Temamøte 29/8-18: Impact investing

Hvordan kan investeringer i private selskaper være med å forbedre verden?

FNs bærekraftsmål er utgangspunktet for årets temamøter, og på dette møtet ser FTU nærmere på impact investing/samfunnsnytte-investeringer.

Les mer →