Temamøte 7. mai: Virkemiddelapparatet: Nye løsninger for små og mellomstore bedrifter

Om lag 25 personer var møtt opp for å få informasjon om GIEKs og Eksportkreditt Norges forenklede søknader for eksportkontrakter under 100 millioner NOK 7. mai i Norads lokaler. For kontrakter under 30 millioner kroner er det enda enklere ved at eksportøren ikke trenger å involvere en kommersiell bank. Ute Borghardt-Fosså fra GIEK og Ivar Slengesol fra Eksportkreditt holdt felles presentasjon, se nedlastbar pdf til høyre.

Håkon Hauen i Innovasjon Norge presenterte Fler-Bedriftsprosjekter som Fram, Bedriftsnettverk, Noreps, Business Match Making Programme og Business Events Abroad. Peter Molthe fra Veiledningskontoret orienterte om sine tjenester og noen utvalgte ordninger. Se alle innlegg i høyre kolonne.

 

 

Eksport av norsk vannkraftkompetanse

Det var stort oppmøte på temamøtet som ble arrangert i auditoriet til Norad 28. april. Rundt 50 personer hadde møtt opp og fikk servert to foredrag med meget høyt nivå og til stor inspirasjon for de fremmøtte.

Innleggene fra Clean Energy Group og Statkraft belyste begge hvordan norsk kapital, prosjektleder- og vannkraftkompetanse bidrar til utvikling av ny vannkraft internasjonalt. Videre belyste innlederne noen av utfordringene de har møtt i gjennomføringen av prosjektene, hvordan norske myndigheter kan bidra og ikke minst hva som skal til for å få engasjert den øvrige norske energinæringen.

Brandtzæg fra Clean Energy Group understreket at prosjektet blir gjennomført av et lite norsk team, med norsk risikovillig kapital i ryggen.

Prosjektet er det største i Georgia etter at de ble selvstendig. For IFC er det det første prosjektfinansierte «cross border project» innenfor vannkraft som har kommet til financial close.

Norsk prosjektledelse og norsk kapital har vært viktig, i tillegg til støtten fra ambassaden (selv om den har vært i Baku) og UD.

Erichsen fra Statkraft fokuserte på behovet for relasjonsbygging i land som Albania og Tyrkia. Det er viktig å møte myndigheter og lokalbefolkning når du ikke har problemer; da vil ting bli lettere når du har problemer. Statkraft har valgt å følge IFC-standard og det har nå blir gjeldende rett i Albania for andre utbyggere også.

Temamøtet ble holdt i samarbeid med INTPOW.

Se foredrag i høyre kolonne.

FTUs generalforsamling 2015

28. april kl. 15.30-16.30 i Fagstua i Ingeniørenes Hus avholdt FTU sin generalforsamling.

I forkant av GF ble det avholdt et seminar med tema «Eksport av norsk vannkraftkompetanse» – se egen sak fra dette møtet.

Les mer →

Nulltoleranse for korrupsjon – fungerer det i praksis?

Over 60 mennesker hadde møtt opp på FTUs temamøte om korrupsjon 15. mai. Det var tre spennende foredrag som var vel verdt å få med seg! Se omtale og presentasjonene fra møtet.

SteinInnlegget fra Stein Hansen omfattet korrupsjon i et globalt perspektiv og hvordan norsk bistand agerer i dette perspektivet.

Helge Kvammes innlegg satte fokus på Norsk håndtering av begrepet nulltoleranse og satte spørsmål ved om denne håndtering av problemet faktisk bidrar til å bekjempe korrupsjon.

Janne Britt Saltkjels presentasjon var et eksempel på hvordan et internasjonalt konsern som opererer i et marked hvor det offentlige i utviklingsland er en stor innkjøper av tjenester. Hennes presentasjon var et godt eksempel på hvordan et selskap jobber forebyggende.

Morten Frost Høyum fra FTU åpnet og ledet møtet.

Se åpningen og presentasjonene fra møtet i høyre kolonne, samt invitasjon og program til Antikorrupsjonskonferansen 2014.

Generalforsamlingen 2014 og Verdens vanndag 20. mars

Generalforsamlingen til FTU ble avholdt i Fagstua i Ingeniørenes Hus 3. etasje i Kronprinsens gate 17, Vika den 20.03.2014 kl. 15.30-16.30. Flere var også med på Verdens vanndag 2014 i forkant av generalforsamlingen.

Sakspapirer ligger til høyre på denne siden (lagt ut 26. februar 2014 og oppdatert etter GF).
Etter generalforsamlingen har styret følgende sammensetning:

Leder:

– Heidi Berg, Norfund (ny – fra vanlig medlem)

Styremedlemmer:

– Harsha Ratnaweera, UMB (gjenvalg som vanlig medlem)

– Morten Frost Høyum, Frost Innovation AS (gjenvalg)

– Peter Molthe, Veiledningskontoret (ikke på valg)

– Georg Finsrud, A-Aqua AS (ikke på valg)

– Bente Margrethe Wathne, NIVA (ikke på valg)

– Katrine Vestbøstad, Norad (ny)

– Solveig Lunde, NTNU (ny)

– Line Amlund Hagen, Intpow (ny)

Gunn Wenche Andersgaard, Innovasjon Norge, Kristin Mørkved, Norsk Hydro og Jens Eirik Hagen, studentkontakt NTNU/Tekna ble takket av som ordinære styremedlemmer.

Harsha Ratnaweera, UMB og Heidi Berg, Norfund ble henholdsvis takket av som leder og vanlig styremedlem før begge tok gjenvalg på nye verv i styret.