Verdens vanndag 2020: 25/3-20 (UTSATT pga korona-virus)

Bli med på den nasjonale feiringen av Verdens vanndag!

Årets tema er vann og klimaendringer. Klimaendringer påvirker vannets kretsløp, og endringer i vannkretsløpet virker tilbake på klimaet. Mer flom og mer alvorlig tørke forventes i fremtiden. Mer enn 2 milliarder mennesker bor i land som opplever høy grad av vannstress.
Seminaret retter seg mot deg som er interessert i hvordan verdens og Norges vannressurser påvirkes av klimaendringene, og hvordan vi kan svare på utfordringene i ulike sektorer.

UN Water, koordineringsorganet for vannspørsmål innen FN, har tatt fram mye spennende bakgrunnsinformasjon som finnes på worldwaterday.org.

Forum for teknologi og utviklingssamarbeid (FTU) er arrangør sammen med Norsk vannforening, Norsk Hydrologiråd, Den norske UNESCO-kommisjonen, NIVA og NVE.

PROGRAMMET

Påmelding og mer info