Styret

Styreleder:
NAVN: Zakhar Maletskyi
BEDRIFT: NMBU
SEKTOR: Vann- og miljøteknikk, internasjonalt samarbeid i høyere utdanning
FOKUS: Sør- Asia og Afrika

Styremedlemmer:
NAVN: Tone Øderud
BEDRIFT: Sintef
SEKTOR: Helse og teknologi
FOKUS: Nasjonal og internasjonal (Tanzania)

NAVN: Kari Moe Jacobsen
BEDRIFT: Norad
SEKTOR: Innovasjon og digitalisering
FOKUS: Afrika sør for Sahara og Sør-Asia

NAVN: Maria Hammer Hardie
BEDRIFT: UNIL AS
SEKTOR: Bærekraftig emballasje, leverandører, miljø, arbeidsrett
FOKUS: Asia

NAVN: Elisabeth Fosseli Olsen
BEDRIFT: Olsen Innovation Consultancy
SEKTOR: Innovasjon, entreprenørskap, kjønn, bærekraftig vekst i privat sektor
FOKUS: Afrika

NAVN: Ryan Glenn Anderson
BEDRIFT: Multiconsult
SEKTOR: Fornybar energi, klima
FOKUS: Afrika

NAVN: Line Diana Blytt
BEDRIFT: Norwaste
SEKTOR: Rådgivning innen avløpsslam og organisk avfall