Styret

Styreleder:

NAVN: Hilde Gillebo
BEDRIFT: IFE
SEKTOR:
FOKUSLAND:

Styremedlemmer:

NAVN: Line Amlund Hagen
BEDRIFT: International Centre for Hydropower
SEKTOR: internasjonalisering av norsk fornybar industri
FOKUSLAND:

NAVN: Tone Øderud
BEDRIFT: Sintef
SEKTOR: teknologi og helse
FOKUSLAND:

NAVN: Susanne Lindtein
BEDRIFT: Framtech AS
SEKTOR: helseteknologi og miljøteknologi
FOKUSLAND: Asia (Kina)

NAVN: Kari Moe Jacobsen
BEDRIFT: Norad
SEKTOR: innovasjon og digitalisering
FOKUSLAND:

NAVN: Zakhar Maletskyi
BEDRIFT: NMBU
SEKTOR: vann, miljø, hygiene og helse
FOKUSLAND:

Teknas sekretariat

Lilly Kristin Langnes – lilly.kristin.langnes@tekna.no
Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo