Styret

Styreleder:

NAVN: Zakhar Maletskyi
BEDRIFT: NMBU
SEKTOR: vann, miljø, hygiene og helse/Water Harmony

Styremedlemmer:

NAVN: Tone Øderud
BEDRIFT: Sintef
SEKTOR: teknologi og helse

NAVN: Kari Moe Jacobsen
BEDRIFT: Norad
SEKTOR: innovasjon og digitalisering

NAVN: Maria Hammer Hardie
BEDRIFT: UNIL AS
SEKTOR: emballasje, bærekraftig utvikling, bærekraftige businessmodeller og miljø

NAVN: Elisabeth Fosseli Olsen
BEDRIFT: Olsen Innovation Consultancy
SEKTOR: konsulenttjenester rettet mot internasjonal utvikling og humanitærhjelp

NAVN: Wolfgang Uhl
BEDRIFT: COWI/NTNU
SEKTOR: renseteknikk, forskning og konsulentvirksomhet innenfor vannfaget

NAVN: Ryan Glenn Anderson
BEDRIFT: Multiconsult
SEKTOR: fornybar energi