Styret

Styreleder:

NAVN: Anna Lovisa Blechingberg
BEDRIFT: Arbeids- og velferdsdirektoratet

Styremedlemmer:

NAVN: Maria Hammer Hardie
BEDRIFT: UNIL AS
SEKTOR: Bærekraft og bærekraftige leverandørkjeder
FOKUS: Asia

NAVN: Zakhar Maletskyi
BEDRIFT: NMBU
SEKTOR: Vann- og miljøteknikk, internasjonalt samarbeid i høyere utdanning
FOKUS: Sør-Asia

NAVN: Sven Karlsen
BEDRIFT: AF Energi
SEKTOR: Energi- og miljøteknikk

NAVN: Mats Blakstad
BEDRIFT: SINTEF digital

NAVN: Jonas Bergmann-Paulsen
BEDRIFT: Røde Kors

Oppdatert etter generalforsamlingen 2024