Styret

Styreleder:
NAVN: Zakhar Maletskyi
BEDRIFT: NMBU
SEKTOR: Vann- og miljøteknikk, internasjonalt samarbeid i høyere utdanning
FOKUS: Sør- Asia og Afrika

Styremedlemmer:

NAVN: Ryan Glenn Anderson (nestleder)
BEDRIFT: Hydro
SEKTOR: Fornybar energi, klima
FOKUS: Afrika

NAVN: Maria Hammer Hardie
BEDRIFT: UNIL AS
SEKTOR: Bærekraft og bærekraftige leverandørkjeder
FOKUS: Asia

NAVN: Elisabeth Fosseli Olsen
BEDRIFT: Olsen Innovation Consultancy
SEKTOR: Innovasjon, entreprenørskap, kjønn, bærekraftig vekst i privat sektor
FOKUS: Afrika

NAVN: Line Diana Blytt
BEDRIFT: Norwaste
SEKTOR: Avfall og sirkulær-økonomi
FOKUS: Norge, Afrika og Asia

NAVN: Petter Vifladt
BEDRIFT: Norad
SEKTOR: Digital transformasjon og forvaltningsutvikling
FOKUS: Øst-Europa

NAVN: Britt Viljugrein
BEDRIFT: Scanwater
SEKTOR: Beredskap og drikkevann
FOKUS: Norge