Temamøte 11/10-19: Kan EdTech i utviklingssamarbeid bidra til å nå FNs bærekraftsmål?

Temamøte 11/10-19: Kan EdTech i utviklingssamarbeid bidra til å nå FNs bærekraftsmål?

Utdanningsteknologi, EdTech, gir mulighet for læring uavhengig av tid, sted, plattform og rom.

Utdanning er en viktig nøkkel til å redusere fattigdom. Fortsatt står flere titalls millioner barn verden over uten tilgang til skole. Kvaliteten på utdanningen for de som går på skole er en annen viktig utfordring. 250 millioner barn kan hverken lese eller skrive, mange av dem til tross for at de har gått på skole. Flere hundre millioner voksne har aldri lært seg å lese og skrive. Kvaliteten påvirkes av en rekke faktorer – alt fra at lærere og læremidler faktisk er tilgjengelige, til hvilket utgangspunkt barnet har, for eksempel når det gjelder morsmål, funksjonshemning eller allmennhelsen.

Utdanningsteknologi og digitalisering gir nye muligheter til å inkludere og bidra til økt læring i utviklingsland, og kan videre bidra til at vi oppnår FNs bærekraftsmål innen utdanning og fattigdomsreduksjon. Program og mer info

 

 

Beklager, dette innlegget er stengt for kommentarer.

Teknas sekretariat

Lilly Kristin Langnes – lilly.kristin.langnes@tekna.no
Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo