Verdens vanndag 22. mars 2021: Verdien av vann

FTU er også i år medarrangør for den offisielle nasjonale markeringen av FNs Verdens vanndag. Seminaret retter seg mot deg som er interessert i verdens og Norges vannressurser og hvordan vi kan svare på utfordringene i ulike sektorer.

Årets tema: Verdien av vann

UN Water, koordineringsorganet for vannspørsmål innen FN, har tatt fram mye spennende bakgrunnsinformasjon som finnes på http://www.worldwaterday.org/.

Arrangører er Norsk Hydrologiråd, Norsk vannforening, Teknas Forum for teknologi og utviklingssamarbeid (FTU), Den norske UNESCO-kommisjonen, NIVA og NVE.

NB! Arrangementet blir heldigitalt også i år. Vi vil gjerne at du melder deg på det digitale arrangementet. Du vil få tilsendt lenke til sendingen senest 2 timer før.
Når du har fått lenken via e-post, følg lenken og lag deg en bruker i det digitale konferanseverktøyet Hopin. Det er lurt å gjøre dette med det samme slik at du ser at alt virker. Hopin fungerer godt i Chrome eller Firefox. Styr unna Explorer/Edge.

Får du problemer, ta kontakt med kurs@tekna.no eller saskia.butler@tekna.no

Opptak fra seminaret blir lagt ut på Vannforeningens YouTube-kanal i etterkant.

Mer info og påmelding her