Verdens vanndag 22. mars 2021: Verdsetting av vann

FTU var også i år medarrangør for den offisielle nasjonale markeringen av FNs Verdens vanndag. Seminaret rettet seg mot deg som er interessert i verdens og Norges vannressurser og hvordan vi kan svare på utfordringene i ulike sektorer. Årets tema var verdsetting av vann.

Det var også i år stor interesse for seminaret med over 350 påmeldte og opp mot 250 som deltok.

UN Water, koordineringsorganet for vannspørsmål innen FN, hadde mye spennende bakgrunnsinformasjon på http://www.worldwaterday.org/.

Arrangører var Norsk Hydrologiråd, Norsk vannforening, Teknas Forum for teknologi og utviklingssamarbeid (FTU), Den norske UNESCO-kommisjonen, NIVA og NVE.

Opptak fra seminaret er lagt ut på Vannforeningens YouTube-kanal i etterkant.

Mer info og påmelding her

PROGRAM pr_02_03_21