FTUs generalforsamling 2021 – digitalt

FTU avholdt sin generalforsamling 8. april 2020 kl. 16.00-18.00 digitalt. Generalforsamlingen var åpen for alle FTUs medlemmer.

Lenke til sakspapirene ble sendt ut før møtet, og kan lastes ned til høyre. Valgkomitéens innstilling ble lagt frem på møtet.

Zakhar Maletskyi ble valgt til ny styreleder. Se oversikt over øvrige medlemmer i styret.

Maria Hammer Hardie gikk av som styreleder og ble gjenvalgt som styremedlem. Susanne Lindtein gikk av som mangeårig styremedlem i styret.

FTU har i løpet av 2020 startet arbeidet med å lage en ny strategi for å bedre spisse sitt arbeid og på sikt øke medlemsbasen. Som en del av dette arbeidet har FTU utviklet en ny visjon, som igjen legger føringer for FTUs aktiviteter fremover. Det har derfor vært naturlig å oppdatere FTUs formål som beskrevet i vedtektene (ref. §2). FTUs strategi er fortsatt under utvikling, men den nye visjonen er som følger: «Vitenskap, teknologi og innovasjon for bærekraftig utviklingssamarbeid».

Ny formålsparagraf lyder som følgende:

FORMÅL
FTU skal fremme vitenskap, teknologi og innovasjon i utviklingssamarbeid ved å skape bevissthet, dele kunnskap og etablere samarbeid. FTU skal synliggjøre teknologiens potensial til å oppnå FNs bærekraftsmål for beslutningstakere, organisasjoner, næringsliv og enkeltpersoner.