Temamøte 11/3-20: Kan sirkulær økonomi rydde havet for søppel? (Bergen) (AVLYST pga korona-virus)

Sirkulær økonomi er det nye buzz-ordet innenfor bærekraftig utvikling. Sirkulær økonomisk teknologi og tankegang blir ansett som en viktig løsning i å bekjempe flere av miljø- og klimautfordringene verden står overfor. FTU var medarrangør for samme arrangement i Oslo og tilbyr nå det samme i Bergen.

Påmelding og mer info om arrangementet (programmet oppdateres).