Frokostmøte 12/1-21 Satellittdata i utviklingssamarbeid

Satellitteknologien er i rask utvikling og har samtidig blitt rimeligere de siste årene. Dette åpner for å bruke teknologien på nye områder, også i utviklingssamarbeid.

Til temamøtet kommer ekspertinnledere som vil gi et overblikk over potensialet for bruk av satellittdata i utviklingssamarbeid, før det åpnes for diskusjon og dialog med deltakerne.

Mer info og påmelding