Temamøte 16/3-17: Importert biodiesel fra bærekraftig palmeolje – Colombia løser norsk klimautfordring

Temamøte 16/3-17: Importert biodiesel fra bærekraftig palmeolje – Colombia løser norsk klimautfordring

Tittelen på temamøtet på Litteraturhuset 16. mars var “Importert biodiesel fra bærekraftig palmeolje – Colombia løser norsk klimautfordring” og tok opp ett brennhet tema i mediebildet de siste dagene. Aftenposten, NRK og flere andre medier har kjørt store medieoppslag om biodiesel, hvor spesielt oljepalmen som råstoff har fått svært negativ omtale.Vårt temamøte tok tilhørerne til et høyere… Les mer

Temamøte 20/9-16: Digital teknologi for fattigdomsreduksjon

Temamøte 20/9-16: Digital teknologi for fattigdomsreduksjon

«Vil du få en mann ut av fattigdom? Gi ham tilgang på internett», sier seniorforsker ved NUPI, Niels Nagelhus Schia. Internett og mobiltelefon får folk ut av fattigdom. Det overser verdens ledere, mener bl.a. Sveriges tidligere statsminister, Carl Bildt. Dersom målet er å bekjempe fattigdom, ulikhet og klimautfordringer kan man ikke la store befolkningsgrupper henge etter… Les mer

Frokostmøteserie vår 2016: Næringsutvikling innenfor utviklingssamarbeidet

Frokostmøteserie vår 2016: Næringsutvikling innenfor utviklingssamarbeidet

Mobilisering av privat kapital til utviklingsland har stått sentralt i alle de store globale prosessene: Fra «Financing for Development» i Addis Ababa i fjor sommer og lanseringen av FNs nye bærekraftsmål, til COP21 i Paris og den nye stortingsmeldingen om næringsutvikling innenfor utviklingssamarbeidet (Stortingsmelding 35 – Sammen om jobben). Alle er enige om at tilgang… Les mer

FTUs generalforsamling 9. mars 2016

FTUs generalforsamling 9. mars 2016

FTU avholdt sin generalforsamling 9. mars i Ingeniørenes Hus, 4. etasje i Kronprinsens gate 17. Alle medlemmer var velkommen! Formell innkalling ble sendt ut 4 uker før. Sakspapirene kan lastes ned (se høyre kolonne). Styret har følgende sammensetning etter årets generalforsamling: Leder: Peter Molthe, Veiledningskontoret (gjenvalgt) Styremedlemmer: Morten Frost Høyum, Frost Innovation AS (gjenvalgt ny… Les mer

Temamøte 24. november: Asian Infrastructure Investment Bank – hvilken rolle for norsk næringsliv?

Temamøte 24. november: Asian Infrastructure Investment Bank – hvilken rolle for norsk næringsliv?

FTU inviterte til temamøte tirsdag 24. november kl. 14.00-16.00 i samarbeid med Norwegian Chinese Chamber of Commerce (NCCC) og Polyteknisk Forening – Internasjonal Politikk og Økonomi i festsalen i Ingeniørenes Hus. Det var stort oppmøte og mange spennende innlegg. The Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) er en ny, stor utviklingsbank etablert og dominert av Kina. Banken vil støtte… Les mer

Fisk for utvikling – møte nr. 2

Fisk for utvikling – møte nr. 2

Innspillsmøte om Fisk for utvikling 15. juni til UD/NORAD. Hvordan kan det nye programmet “Fisk for utvikling” bidra til bærekraftige bedrifter innen kommersiell akvakultur? Her er presseoppslag fra innspillsmøtet. Se presentasjonene fra møtet vedlagt. Les mer

Møteserie: Fisk for utvikling – møte nr. 1

Møteserie: Fisk for utvikling – møte nr. 1

«Fisk for utvikling” er et nytt programområde for norsk bistand, der næringsutvikling og akvakultur er ett av satsingsområdene. Et hovedmål med programmet er å dra veksler på Norges brede erfaring innen fisk og havbruk. Forum for teknologi og utviklingssamarbeid (FTU) i Tekna ønsker i denne sammenhengen å gjennomføre en serie av tre temamøter med spesielt… Les mer

Institusjonelle medlemmer

Teknas sekretariat

Lilly Kristin Langnes – lilly.kristin.langnes@tekna.no
Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo