FTUs generalforsamling 2021 – digitalt

FTU avholdt sin generalforsamling 8. april 2020 kl. 16.00-18.00 digitalt. Generalforsamlingen var åpen for alle FTUs medlemmer.

Lenke til sakspapirene ble sendt ut før møtet, og kan lastes ned til høyre. Valgkomitéens innstilling ble lagt frem på møtet.

Zakhar Maletskyi ble valgt til ny styreleder. Se oversikt over øvrige medlemmer i styret.

Maria Hammer Hardie gikk av som styreleder og ble gjenvalgt som styremedlem. Susanne Lindtein gikk av som mangeårig styremedlem i styret.

FTU har i løpet av 2020 startet arbeidet med å lage en ny strategi for å bedre spisse sitt arbeid og på sikt øke medlemsbasen. Som en del av dette arbeidet har FTU utviklet en ny visjon, som igjen legger føringer for FTUs aktiviteter fremover. Det har derfor vært naturlig å oppdatere FTUs formål som beskrevet i vedtektene (ref. §2). FTUs strategi er fortsatt under utvikling, men den nye visjonen er som følger: «Vitenskap, teknologi og innovasjon for bærekraftig utviklingssamarbeid».

Ny formålsparagraf lyder som følgende:

FORMÅL
FTU skal fremme vitenskap, teknologi og innovasjon i utviklingssamarbeid ved å skape bevissthet, dele kunnskap og etablere samarbeid. FTU skal synliggjøre teknologiens potensial til å oppnå FNs bærekraftsmål for beslutningstakere, organisasjoner, næringsliv og enkeltpersoner.

Temamøte 9/6-20: Kan Edtech bidra til å løse utdanningskrisen i lav- og mellominntektsland i kjølvannet av Covid-19?

Over 60 personer fulgte LIVE-sendingen som gikk direkte fra Tekna Studio, kombinert med forelesere via Teams. Møtet satte fokus på at ca. 1,3 milliarder elever og studenter verden over er påvirket av skolestenging i forbindelse med Covid-19-pandemien. Fjernundervisning og hjemmeskole for over 90 % av verdens elever og studenter akselererte på kort tid behovet for og løsninger på fjernundervisning og egenlæring.

Les mer →

Temamøte 15/4-20: Enorm interesse for nettmøte om digitale løsninger i kampen mot covid-19

Over 300 fulgte nettmøtet om smittesporing, dagen før smitteappen ble lansert i Norge. En av de viktigste tiltakene for å redusere skaden koronaviruset påfører mennesker og samfunnet er å bremse utbredelsen. Et viktig verktøy i dette arbeidet er smittesporing. Digitale løsninger kan øke både hastigheten og nøyaktigheten på smittesporing og varsling, noe som igjen minsker presset på helsetjenesten. Dette og flere andre problemstillinger ble belyst på webinaret 15.4.

Les mer →

Forum for teknologi og utviklingssamarbeid

Forum for teknologi og utviklingssamarbeid (FTU) er en arena for debatt og informasjon.

FTU skal fremme vitenskap, teknologi og innovasjon i utviklingssamarbeid ved å skape bevissthet, dele kunnskap og etablere samarbeid. FTU skal synliggjøre teknologiens potensial til å oppnå FNs bærekraftsmål for beslutningstakere, organisasjoner, næringsliv og enkeltpersoner.

Les mer →

Verdens vanndag 2020: 25/3-20 (UTSATT pga korona-virus)

Bli med på den nasjonale feiringen av Verdens vanndag!

Årets tema er vann og klimaendringer. Klimaendringer påvirker vannets kretsløp, og endringer i vannkretsløpet virker tilbake på klimaet. Mer flom og mer alvorlig tørke forventes i fremtiden. Mer enn 2 milliarder mennesker bor i land som opplever høy grad av vannstress.

Les mer →

Møte 14/10-2019: Blockchain – So What? What about plastic waste and blockchain?

Blockchain – Is it just another buzzword? Or is it a tech­nology that already works and can help us solve some of the pressing challenges modern digital businesses and governmental bodies are facing? Can we use block­chain solutions to overcome challenges related to micro finance, securities, origin tracing and corruption in the third world?

Les mer →