Temamøte 29/8-18: Impact investing

Temamøte 29/8-18: Impact investing

Hvordan kan investeringer i private selskaper være med å forbedre verden? FNs bærekraftsmål er utgangspunktet for årets temamøter, og på dette møtet ser FTU nærmere på impact investing/samfunnsnytte-investeringer. Les mer

FTUs generalforsamling 2018 (Verdens vanndag i forkant)

FTUs generalforsamling 2018 (Verdens vanndag i forkant)

FTU avholdt sin generalforsamling 22. mars 2018 i Forskningsparken, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo kl. 16-17. Alle medlemmer var velkommen! Formell innkalling ble sendt ut 4 uker før. De som ikke kunne være til stede i salen, kunne følge møtet via Skype. Les mer

Temamøte 16/3-17: Importert biodiesel fra bærekraftig palmeolje – Colombia løser norsk klimautfordring

Temamøte 16/3-17: Importert biodiesel fra bærekraftig palmeolje – Colombia løser norsk klimautfordring

Tittelen på temamøtet på Litteraturhuset 16. mars var “Importert biodiesel fra bærekraftig palmeolje – Colombia løser norsk klimautfordring” og tok opp ett brennhet tema i mediebildet de siste dagene. Aftenposten, NRK og flere andre medier har kjørt store medieoppslag om biodiesel, hvor spesielt oljepalmen som råstoff har fått svært negativ omtale.Vårt temamøte tok tilhørerne til et høyere… Les mer

Temamøte 20/9-16: Digital teknologi for fattigdomsreduksjon

Temamøte 20/9-16: Digital teknologi for fattigdomsreduksjon

«Vil du få en mann ut av fattigdom? Gi ham tilgang på internett», sier seniorforsker ved NUPI, Niels Nagelhus Schia. Internett og mobiltelefon får folk ut av fattigdom. Det overser verdens ledere, mener bl.a. Sveriges tidligere statsminister, Carl Bildt. Dersom målet er å bekjempe fattigdom, ulikhet og klimautfordringer kan man ikke la store befolkningsgrupper henge etter… Les mer

Institusjonelle medlemmer

Teknas sekretariat

Lilly Kristin Langnes – lilly.kristin.langnes@tekna.no
Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo