FTUs generalforsamling 9. mars 2016

FTUs generalforsamling 9. mars 2016

FTU avholdt sin generalforsamling 9. mars i Ingeniørenes Hus, 4. etasje i Kronprinsens gate 17. Alle medlemmer var velkommen! Formell innkalling ble sendt ut 4 uker før. Sakspapirene kan lastes ned (se høyre kolonne). Styret har følgende sammensetning etter årets generalforsamling: Leder: Peter Molthe, Veiledningskontoret (gjenvalgt) Styremedlemmer: Morten Frost Høyum, Frost Innovation AS (gjenvalgt ny… Les mer

Temamøte 24. november: Asian Infrastructure Investment Bank – hvilken rolle for norsk næringsliv?

Temamøte 24. november: Asian Infrastructure Investment Bank – hvilken rolle for norsk næringsliv?

FTU inviterte til temamøte tirsdag 24. november kl. 14.00-16.00 i samarbeid med Norwegian Chinese Chamber of Commerce (NCCC) og Polyteknisk Forening – Internasjonal Politikk og Økonomi i festsalen i Ingeniørenes Hus. Det var stort oppmøte og mange spennende innlegg. The Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) er en ny, stor utviklingsbank etablert og dominert av Kina. Banken vil støtte… Les mer

Fisk for utvikling – møte nr. 2

Fisk for utvikling – møte nr. 2

Innspillsmøte om Fisk for utvikling 15. juni til UD/NORAD. Hvordan kan det nye programmet “Fisk for utvikling” bidra til bærekraftige bedrifter innen kommersiell akvakultur? Her er presseoppslag fra innspillsmøtet. Se presentasjonene fra møtet vedlagt. Les mer

Møteserie: Fisk for utvikling – møte nr. 1

Møteserie: Fisk for utvikling – møte nr. 1

«Fisk for utvikling” er et nytt programområde for norsk bistand, der næringsutvikling og akvakultur er ett av satsingsområdene. Et hovedmål med programmet er å dra veksler på Norges brede erfaring innen fisk og havbruk. Forum for teknologi og utviklingssamarbeid (FTU) i Tekna ønsker i denne sammenhengen å gjennomføre en serie av tre temamøter med spesielt… Les mer

Eksport av norsk vannkraftkompetanse

Eksport av norsk vannkraftkompetanse

Det var stort oppmøte på temamøtet som ble arrangert i auditoriet til Norad 28. april. Rundt 50 personer hadde møtt opp og fikk servert to foredrag med meget høyt nivå og til stor inspirasjon for de fremmøtte. Innleggene fra Clean Energy Group og Statkraft belyste begge hvordan norsk kapital, prosjektleder- og vannkraftkompetanse bidrar til utvikling… Les mer

FTUs generalforsamling 2015

FTUs generalforsamling 2015

28. april kl. 15.30-16.30 i Fagstua i Ingeniørenes Hus avholdt FTU sin generalforsamling. I forkant av GF ble det avholdt et seminar med tema «Eksport av norsk vannkraftkompetanse» – se egen sak fra dette møtet. Les mer

Forum for teknologi og utviklingssamarbeid

Forum for teknologi og utviklingssamarbeid (FTU) er en arena for debatt og informasjon. Forumet skal arbeide for at bedrifter, institusjoner og enkeltpersoner får en bedre innsikt i og forståelse av utviklingslandenes situasjon og norsk utviklingssamarbeid. Forumet skal fokusere på faglige utfordringer og teknologitilpasninger. Les mer

Nulltoleranse for korrupsjon – fungerer det i praksis?

Over 60 mennesker hadde møtt opp på FTUs temamøte om korrupsjon 15. mai. Det var tre spennende foredrag som var vel verdt å få med seg! Se omtale og presentasjonene fra møtet. Innlegget fra Stein Hansen omfattet korrupsjon i et globalt perspektiv og hvordan norsk bistand agerer i dette perspektivet. Helge Kvammes innlegg satte fokus på… Les mer

Generalforsamlingen 2014 og Verdens vanndag 20. mars

Generalforsamlingen til FTU ble avholdt i Fagstua i Ingeniørenes Hus 3. etasje i Kronprinsens gate 17, Vika den 20.03.2014 kl. 15.30-16.30. Flere var også med på Verdens vanndag 2014 i forkant av generalforsamlingen. Sakspapirer ligger til høyre på denne siden (lagt ut 26. februar 2014 og oppdatert etter GF). Etter generalforsamlingen har styret følgende sammensetning: Leder: – Heidi Berg, Norfund (ny –… Les mer

Institusjonelle medlemmer

Teknas sekretariat

Lilly Kristin Langnes – lilly.kristin.langnes@tekna.no
Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo