Temamøte 20/11-18: Norsk helseteknologi bidrar til å nå FNs bærekraftsmål

FTU inviterte til et spennende frokostmøte om hvordan norske bedrifter og organisasjoner utvikler og tar i bruk teknologi på innovative måter for å bidra til å nå FNs bærekraftsmål. Det ble gitt eksempler på norske myndigheters satsinger og spennende helseteknologiprosjekter i Nepal, Tanazia og Uganda.

Les mer → Temamøte 20/11-18: Norsk helseteknologi bidrar til å nå FNs bærekraftsmål