Temamøte 15/4-20: Enorm interesse for nettmøte om digitale løsninger i kampen mot covid-19

Over 300 fulgte nettmøtet om smittesporing, dagen før smitteappen ble lansert i Norge. En av de viktigste tiltakene for å redusere skaden koronaviruset påfører mennesker og samfunnet er å bremse utbredelsen. Et viktig verktøy i dette arbeidet er smittesporing. Digitale løsninger kan øke både hastigheten og nøyaktigheten på smittesporing og varsling, noe som igjen minsker presset på helsetjenesten. Dette og flere andre problemstillinger ble belyst på webinaret 15.4.Digital sporing har man i stor grad benyttet i både Kina og Sør-Korea, og dette ser ut til å ha vært effektivt. Det er samtidig mange utfordringer knyttet til personvern. Hvilke løsninger finnes, og i hvilken grad bør vi tillate overvåking? Heidi Berg var med direkte fra Shanghai, ellers stilte Ola Titlestad fra UiO og Anine Kongelf fra Norges Røde Kors.

Temamøtet ble arrangert i samarbeid med fagnettverket Tekna Helse og teknologi.

Her finner du live-sendingen og presentasjonene.

Mer informasjon om møtet her