FTUs generalforsamling 2020 – via nett

FTU avholdt sin generalforsamling 15. april 2020 kl. 16.00-18.00 via nettløsningen Teams, grunnet korona-virus. Bli kjent med ny styreleder og nyvalgt styre!

Generalforsamlingen var åpen for alle medlemmer. 

Sakspapirene ble utsendt før møtet, og kan lastes ned til høyre. Valgkomitéens innstilling ble lagt frem på møtet.

Maria Hammer Hardie ble valgt til ny styreleder. Se oversikt over øvrige medlemmer i styret.

Hilde Gillebo og Line Amlund Hagen, ble takket av som henholdsvis styreleder og mangeårig styremedlem i styret.

Påmelding og mer info her.

Det ble avholdt webinar i forkant av generalforsamlingen kl. 14.30-16: Digitale løsninger i kampen mot covid-19.