Temamøte 9/6-20: Kan Edtech bidra til å løse utdanningskrisen i lav- og mellominntektsland i kjølvannet av Covid-19?

Over 60 personer fulgte LIVE-sendingen som gikk direkte fra Tekna Studio, kombinert med forelesere via Teams. Møtet satte fokus på at ca. 1,3 milliarder elever og studenter verden over er påvirket av skolestenging i forbindelse med Covid-19-pandemien. Fjernundervisning og hjemmeskole for over 90 % av verdens elever og studenter akselererte på kort tid behovet for og løsninger på fjernundervisning og egenlæring.

For elever og studenter i lav- og mellominntektsland, skaper dette ytterligere utfordringer i utdanningssituasjoner som i utgangspunktet ofte er krevende.

Hva gjør norske aktører for å bidra til å løse utdanningskrisen i forbindelse med Covid-19? Forskjellige norske aktører presenterte innsatser som implementeres i lav- og mellominntektsland.

Her finner du lenken til opptaket av sendingen.

Presentasjonene kan du laste ned til høyre på denne side.

Omtale av arrangementet