Seminar 1/2-22 Fornybar energi i fremvoksende markeder og fattige land

Klimafond, garantier, prosjektutviklingsstøtte og energi for utvikling. Forslagene er mange, men hva skal egentlig til for å øke norske investeringer i fornybar energi i u-land?

Det var et spennende seminar i regi av Tekna Klima, ZERO, NABA, Multiconsult og Solenergiklyngen! Det blir spennende innlegg og rundeborddiskusjon med utviklingsminister Anne Beate Tvinnereim og andre sentrale politikere!

Ordstyrere var: Sigrun Gjerløw Aasland fra ZERO og Heikki E. Holmås fra Multiconsult

Det finnes flere forslag til å øke norske investeringer i fornybar energi i fremvoksende markeder og utviklingsland: klimafond, garantier, prosjektutviklingsstøtte, energi for utvikling osv.

Se opptaket her.