FTUs generalforsamling 9. mars 2016

FTU avholdt sin generalforsamling 9. mars i Ingeniørenes Hus, 4. etasje i Kronprinsens gate 17. Alle medlemmer var velkommen! Formell innkalling ble sendt ut 4 uker før.

Sakspapirene kan lastes ned (se høyre kolonne).

Styret har følgende sammensetning etter årets generalforsamling:

Leder:

  • Peter Molthe, Veiledningskontoret (gjenvalgt)

Styremedlemmer:

  • Morten Frost Høyum, Frost Innovation AS (gjenvalgt ny periode)
  • Solveig Lunde, NTNU (gjenvalgt ny periode)
  • Line Amlund Hagen, Intpow (gjenvalgt ny periode)
  • Georg Finsrud, A-Aqua AS (gjenvalgt ny periode)
  • Harald Birkeland, Norad (gjenvalgt ny periode)
  • Grethe Bergsland, Innovasjon Norge (ikke på valg)
  • Camilla Fulland, Differ (ikke på valg)
  • Tone Øderud, Sintef (ny, valgt for to år)

Vi takker Harsha Ratnaweera, NMBU for lang og tro innsats for FTU både som styremedlem og styreleder og ønsker han lykke til videre.