Temamøte 20/9-16: Digital teknologi for fattigdomsreduksjon

«Vil du få en mann ut av fattigdom? Gi ham tilgang på internett», sier seniorforsker ved NUPI, Niels Nagelhus Schia.

Internett og mobiltelefon får folk ut av fattigdom. Det overser verdens ledere, mener bl.a. Sveriges tidligere statsminister, Carl Bildt.

Dersom målet er å bekjempe fattigdom, ulikhet og klimautfordringer kan man ikke la store befolkningsgrupper henge etter i den teknologiske utviklingen. Kløften mellom mennesker som er koblet til det digitale rom og mennesker som ikke er det, vil få store sosiale, økonomiske, demokratiske og utviklingsmessige konsekvenser.

Likevel blir informasjonsteknologi bare så vidt nevnt i ett av delmålene i de nye bærekraftsmålene.

Utbredelsen av informasjonsteknologi i utviklingsland åpner for en rekke muligheter; vi har bare sett begynnelsen. Mobile telefonnettverk sprer moderne banktjenester til folk i alle utviklingsland, og skaper nye muligheter for økonomisk og sosial utvikling, mens mobil oppkobling sannsynligvis blir et av de viktigste utviklingsverktøyene noensinne for milliarder av mennesker i Afrika og Asia.

  • På dette temamøtet ga seniorforsker Niels Nagelhus Schia ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) oss status for teknologiutviklingen og mulighetene som ligger i fremtiden. Samtidig belyste han hvordan teknologiske utviklingen skaper nye utfordringer og hva bistanden bør gjøre for å bøte på dette.
  • Prosjektleder for innovasjon i NORAD, Liv Marte Nordhaug, ga et innblikk i hvordan NORAD og internasjonale utviklingsinstitusjoner jobber for at flere befolkningsgrupper skal få tilgang til internett og mobile tjenester.
  • Tommy Engvik i Bright Products, som har levert flere hundretusener solpaneler til utviklingsland, viste bl.a. hvordan de brukte mobil betalingsløsning, som en sentral komponent i sine produkter og demonstrerte sin flerfunksjonslampe.

Etter innleggene var det rom for spørsmål og svar.

Forum for teknologi og utviklingssamarbeid (FTU) i samarbeid med Faggruppe for digital teknologi i Tekna Oslo avdeling, stod bak arrangementet.

Temamøtet ble direktesendt via nettet – se opptak her. Her finner du også pdf av foredragene.