Frokostmøteserie vår 2016: Næringsutvikling innenfor utviklingssamarbeidet

Mobilisering av privat kapital til utviklingsland har stått sentralt i alle de store globale prosessene: Fra «Financing for Development» i Addis Ababa i fjor sommer og lanseringen av FNs nye bærekraftsmål, til COP21 i Paris og den nye stortingsmeldingen om næringsutvikling innenfor utviklingssamarbeidet (Stortingsmelding 35 – Sammen om jobben). Alle er enige om at tilgang til jobber er den sterkeste drivkraften til fattigdomsreduksjon – og privat sektor står for flesteparten av jobbene i utviklingsland.

I denne frokostmøteserien tok vi opp ulike tema knyttet til privat sektors rolle i bærekraftig utvikling og bistand. Hvordan skal politikk og næringsliv trekke sammen for det grønne skiftet? Hvordan kan norsk bistand best klare å skape nye jobber i utviklingsland? Kan vi trekke paralleller til vår egen industrihistorie? Hvilke virkemidler og finansieringsmekanismer bør vi bruke?

1. møte: 10. februar – Industrialisering i utviklingsland – er det noe å lære fra vår egen historie? (se foredrag fra møtet i høyre kolonne)
2. møte: 17. februar – 1 million nye jobber i Afrika
3. møte: 19. februar – Politikk og næringsliv: Hvordan trekke sammen for det grønne skiftet?
4. møte: 24. februar – The New Aid Architecture: The role of Development Finance Institutions (In English)
5. møte: 2. mars – Paneldebatt om Stortingsmelding 35: Sammen om jobben

Påmelding under «Arrangementer»

Frokostmøteserie Stortingsmeldingen_invitasjon – last ned program