FTUs generalforsamling 2018 (Verdens vanndag i forkant)

FTU avholdt sin generalforsamling 22. mars 2018 i Forskningsparken, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo kl. 16-17. Alle medlemmer var velkommen! Formell innkalling ble sendt ut 4 uker før.

De som ikke kunne være til stede i salen, kunne følge møtet via Skype.

Sakspapirene kan lastes ned til høyre (ble lagt ut to uker før).

Etter generalforsamlingen ser styret slik ut.

Verdens vanndag 2018 ble arrangert samme dag i forkant.