Tema for 2018: Hvordan kan teknologi bidra til å nå bærekraftsmålene?

I løpet av 2018 vil FTU ha et hovedfokus på FNs bærekraftsmål og belyse fra ulike vinkler hvordan teknologi kan bidra til at vi når målene.

Informasjon om neste års arrangementer kommer om litt.