Temamøte 27/9-17: Tilapia-oppdrett i Afrika – en potensiell industri, eller bare en bistandsdrevet drøm?

Forum for teknologi og utviklingssamarbeid (FTU) inviterte til en åpen debatt med stor takhøyde vedrørende oppdrett av fisk i Afrika. 

Dette som en oppfølging til disputten som «herjet» i media før sommeren hvor blant annet Jeppe Kolding (Universitet i Bergen) og Tor Næsje (NINA) hevdet at Afrika ville ha hatt, og trolig også i fremtiden vil ha mer utbytte av hjelp til å opprette god fiskeriforvaltning enn «norsk hjelp» til fiskeoppdrett.

Ut i fra en netto bidragsbetraktning og den vedvarende mangel på suksess innen fiskeoppdrett i Afrika sør for Sahara er det mange som mener at norsk oppdrettskompetanse gjør vondt verre.

Er det slik, eller er det sannsynlig at Norge kan bidra til økt matproduksjon i Afrika gjennom oppdrett av tilapia i kombinasjon med introduksjon av norsk teknologi og kompetanse? Er det realistisk å tro at Norge kan unngå å medvirke til økologiske negative konsekvenser ved introduksjon av nye arter i følsomme økosystemer. Bør Afrika lukke distribusjon av genetisk forbedret stamfisk med tanke på potensiell spredning av nye sykdommer?

Hvem er ansvarlig når nye arter eller eventuelle nye sykdommer introduseres til nye geografiske områder? Er fiskeoppdrett i Afrika økonomisk bærekraftig, og er behovet så stort at miljøhensyn settes til side? Finnes gode konsekvensutredninger man kan sette lit til?

Dette var noen av problemstillingene som ble belyst og det ble en debatt med høy temperatur og stort engasjement.

Se streaming av temamøtet med tilhørende pdf-er av presentasjonene.