FTUs generalforsamling 2022 ble avholdt 6. april

FTU avholdt sin generalforsamling 6. april kl. 15-16. Generalforsamlingen ble gjennomført fysisk, med digital tilgang. Her er oversikten over nytt styre.

Styreleder Zakhar Maletskyi ble gjenvalgt, likeledes Elisabeth Fosseli Olsen fra Olsen Innovation Consultancy og Line Diana Blytt, Norwaste. Vi ønsker Petter Vifladt fra Norad og Britt Viljugrein velkommen inn som nye i styret.

Tone Øderud fra Sintef og Kari Moe Jacobsen, Norad, ble takket av for solid innsats i styret gjennom mange år.