20/3 Verdens vanndag 2024 – Water for Peace

Verdens vanndag er den offisielle nasjonale markeringen av FNs «World Water Day». Dette arrangementet dedikert til FNs verdensdag for vann setter fokus på vannets betydning for fred og samarbeid, og oppfordrer til handling for å sikre rettferdig tilgang.

Mer info og påmelding

Arrangører:
Forum for teknologi og utviklingssamarbeid (FTU), Norsk vannforening, Den norske UNESCO-kommisjonen og Norsk hydrologiråd i samarbeid med NVE og NIVA.