Frokostmøte 24/5-22: Hvordan kan innovasjon og eHelse bidra til bedre helse i lav- og mellominntektsland?

FTU inviterte til temamøte om hvordan innovasjon og eHelse kan bidra til å nå FNs bærekraftsmål om god helse for alle. Se opptaket.

Her finner du lenken til opptaket.

FTU ønsket å løfte frem FNs bærekraftsmål og belyse hvordan innovasjon og eHelse kan bidra til bedre helse for alle. Gründerbedrifter og forskningsorganisasjoner bidrar i utviklingen og bruk av ny teknologi og eHelse-løsninger for helsetjenesten i lav- og mellominntektsland. Seminaret gav eksempler på satsinger og spennende prosjekter i Etiopia, Ghana, Malawi, Tunisia, Tanzania og Zambia.

Forum for teknologi og utviklingssamarbeid (FTU) er en tilknyttet forening i Tekna: www.ftu.no. FTU skal fremme vitenskap, teknologi og innovasjon i utviklingssamarbeid ved å skape bevissthet, dele kunnskap og etablere samarbeid. FTU skal synliggjøre teknologiens potensial til å oppnå FNs bærekraftsmål for beslutningstakere, organisasjoner, næringsliv og enkeltpersoner.

*Foto: Tone Øderud*

Mer info