10/11-22: Plastdagen 2022 – samarbeid mot global plastforsøpling

FTU er stolte over å ha vært med på å arrangere Plastdagen 2022, som har blitt en viktig møteplass for aktører som ønsker å finne løsninger på den globale plastproblematikken. Plastdagen ble holdt den 10. november i regi av Ingeniører uten grenser (IUG) også i samarbeid med GRID-Arendal, NGI og Norconsult. Plastdagen bestod av to deler: et åpent frokostmøte og et fagseminar, begge avholdt på Kulturhuset i Oslo.

Selv med et ambisiøst og tettpakket program ble Plastdagen 2022 en suksess. Rundt 60 deltagere fra forskningsmiljø, interesseorganisasjoner og privat sektor samlet seg for å dele erfaring knyttet til deres arbeid med å bekjempe plastforsøpling i lav – og mellominntektsland. Gjennom et frokostseminar med foredrag og panelsamtale etterfulgt av et fagseminar med enda flere presentasjoner og workshop, ble det lagt til rette for gode faglige diskusjoner og samarbeid.

Under frokostseminaret ble vi påmint om alvorligheten og omfanget av plastproblematikken og hvilken miljøtrussel plastforsøpling utgjør mot både mennesker, land og hav.  I tillegg til å sette søkelys på plastforsøpling som en global miljøutfordring, ga frokostseminaret også et nokså unikt innblikk i de sosiale utfordringene knyttet til uformell sektors rolle i håndtering av plastavfall i lav- og mellominntektsland. Selv om uformell sektor står for en betydelig andel av den globale plastinnsamlingen og resirkuleringen, ser man at menneskene i den uformelle sektoren ofte er utsatt for brudd på deres grunnleggende menneskerettigheter. Les gjerne mer om uformell sektors rolle i global plasthåndtering i den nylige publiserte rapporten herA Seat at the Table – The Role of the Informal Recycling Sector in Plastic Pollution Reduction, and Recommended Policy Changes”.

Der frokostseminaret lot oss reflektere rundt hvordan miljømessige og sosiale utfordringer aldri kan skilles fra hverandre, hadde fagseminaret fokus på faktiske teknologiske løsninger, men også løsninger som handler om kompetanseheving og samarbeid med lokale myndigheter.

Du kan lese mer Plastdagen2022 og se opptak av presentasjonene under fagseminaret nederst i saken her.