22/3 Verdens vanndag 2022: Grunnvann – gjør det usynlige synlig

Grunnvann er verdens viktigste ferskvannsressurs, og i store deler av verden eneste kilde til rent vann. Økende befolkning, økt menneskelig aktivitet og klimaendringer utgjør imidlertid en stadig økende trussel for grunnvannet. For å oppnå bærekraftsmålene om rent vann til alle og å utrydde sult må vi både beskytte og øke kunnskapen om denne ressursen. Verdens vanndag 2022 satte dette på dagsorden. Verdens vanndag er den offisielle nasjonale markeringen av FNs «World Water Day».