FTUs generalforsamling 2023

Forum for teknologi og utviklingssamarbeid (FTU) avholder sin generalforsamling 13. april i Ingeniørenes Hus, 4. etasje i Kronprinsens gate 17.
Sett av dagen allerede nå. Alle medlemmer er hjertelig velkommen!

Formell innkalling sendes 4 uker før. Agenda og sakspapirer publiseres 2 uker før.

NB! Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være sendt styret senest 9. mars.