13/4 FTUs generalforsamling 2023

Forum for teknologi og utviklingssamarbeid (FTU) avholdt sin generalforsamling 13. april i Ingeniørenes Hus, 4. etasje i Kronprinsens gate 17 kl. 15-16.
Alle medlemmer var velkomne! Agenda og sakspapirer ble publisert 2 uker før (se kolonne til høyre). NB! Saker som var ønsket behandlet på generalforsamlingen hadde frist 9. mars.

Se oversikt over nytt styre her.

Påmelding og mer info her