Forum for teknologi og utviklingssamarbeid

Forum for teknologi og utviklingssamarbeid (FTU) er en arena for debatt og informasjon.

FTU skal fremme vitenskap, teknologi og innovasjon i utviklingssamarbeid ved å skape bevissthet, dele kunnskap og etablere samarbeid. FTU skal synliggjøre teknologiens potensial til å oppnå FNs bærekraftsmål for beslutningstakere, organisasjoner, næringsliv og enkeltpersoner.

Les mer →

FTUs generalforsamling 2015

28. april kl. 15.30-16.30 i Fagstua i Ingeniørenes Hus avholdt FTU sin generalforsamling.

I forkant av GF ble det avholdt et seminar med tema «Eksport av norsk vannkraftkompetanse» – se egen sak fra dette møtet.

Les mer →

Nulltoleranse for korrupsjon – fungerer det i praksis?

Over 60 mennesker hadde møtt opp på FTUs temamøte om korrupsjon 15. mai. Det var tre spennende foredrag som var vel verdt å få med seg! Se omtale og presentasjonene fra møtet.

SteinInnlegget fra Stein Hansen omfattet korrupsjon i et globalt perspektiv og hvordan norsk bistand agerer i dette perspektivet.

Helge Kvammes innlegg satte fokus på Norsk håndtering av begrepet nulltoleranse og satte spørsmål ved om denne håndtering av problemet faktisk bidrar til å bekjempe korrupsjon.

Janne Britt Saltkjels presentasjon var et eksempel på hvordan et internasjonalt konsern som opererer i et marked hvor det offentlige i utviklingsland er en stor innkjøper av tjenester. Hennes presentasjon var et godt eksempel på hvordan et selskap jobber forebyggende.

Morten Frost Høyum fra FTU åpnet og ledet møtet.

Se åpningen og presentasjonene fra møtet i høyre kolonne, samt invitasjon og program til Antikorrupsjonskonferansen 2014.

Generalforsamlingen 2014 og Verdens vanndag 20. mars

Generalforsamlingen til FTU ble avholdt i Fagstua i Ingeniørenes Hus 3. etasje i Kronprinsens gate 17, Vika den 20.03.2014 kl. 15.30-16.30. Flere var også med på Verdens vanndag 2014 i forkant av generalforsamlingen.

Sakspapirer ligger til høyre på denne siden (lagt ut 26. februar 2014 og oppdatert etter GF).
Etter generalforsamlingen har styret følgende sammensetning:

Leder:

– Heidi Berg, Norfund (ny – fra vanlig medlem)

Styremedlemmer:

– Harsha Ratnaweera, UMB (gjenvalg som vanlig medlem)

– Morten Frost Høyum, Frost Innovation AS (gjenvalg)

– Peter Molthe, Veiledningskontoret (ikke på valg)

– Georg Finsrud, A-Aqua AS (ikke på valg)

– Bente Margrethe Wathne, NIVA (ikke på valg)

– Katrine Vestbøstad, Norad (ny)

– Solveig Lunde, NTNU (ny)

– Line Amlund Hagen, Intpow (ny)

Gunn Wenche Andersgaard, Innovasjon Norge, Kristin Mørkved, Norsk Hydro og Jens Eirik Hagen, studentkontakt NTNU/Tekna ble takket av som ordinære styremedlemmer.

Harsha Ratnaweera, UMB og Heidi Berg, Norfund ble henholdsvis takket av som leder og vanlig styremedlem før begge tok gjenvalg på nye verv i styret.