Nulltoleranse for korrupsjon – fungerer det i praksis?

Over 60 mennesker hadde møtt opp på FTUs temamøte om korrupsjon 15. mai. Det var tre spennende foredrag som var vel verdt å få med seg! Se omtale og presentasjonene fra møtet.

SteinInnlegget fra Stein Hansen omfattet korrupsjon i et globalt perspektiv og hvordan norsk bistand agerer i dette perspektivet.

Helge Kvammes innlegg satte fokus på Norsk håndtering av begrepet nulltoleranse og satte spørsmål ved om denne håndtering av problemet faktisk bidrar til å bekjempe korrupsjon.

Janne Britt Saltkjels presentasjon var et eksempel på hvordan et internasjonalt konsern som opererer i et marked hvor det offentlige i utviklingsland er en stor innkjøper av tjenester. Hennes presentasjon var et godt eksempel på hvordan et selskap jobber forebyggende.

Morten Frost Høyum fra FTU åpnet og ledet møtet.

Se åpningen og presentasjonene fra møtet i høyre kolonne, samt invitasjon og program til Antikorrupsjonskonferansen 2014.