Generalforsamlingen 2014 og Verdens vanndag 20. mars

Generalforsamlingen til FTU ble avholdt i Fagstua i Ingeniørenes Hus 3. etasje i Kronprinsens gate 17, Vika den 20.03.2014 kl. 15.30-16.30. Flere var også med på Verdens vanndag 2014 i forkant av generalforsamlingen.

Sakspapirer ligger til høyre på denne siden (lagt ut 26. februar 2014 og oppdatert etter GF).
Etter generalforsamlingen har styret følgende sammensetning:

Leder:

– Heidi Berg, Norfund (ny – fra vanlig medlem)

Styremedlemmer:

– Harsha Ratnaweera, UMB (gjenvalg som vanlig medlem)

– Morten Frost Høyum, Frost Innovation AS (gjenvalg)

– Peter Molthe, Veiledningskontoret (ikke på valg)

– Georg Finsrud, A-Aqua AS (ikke på valg)

– Bente Margrethe Wathne, NIVA (ikke på valg)

– Katrine Vestbøstad, Norad (ny)

– Solveig Lunde, NTNU (ny)

– Line Amlund Hagen, Intpow (ny)

Gunn Wenche Andersgaard, Innovasjon Norge, Kristin Mørkved, Norsk Hydro og Jens Eirik Hagen, studentkontakt NTNU/Tekna ble takket av som ordinære styremedlemmer.

Harsha Ratnaweera, UMB og Heidi Berg, Norfund ble henholdsvis takket av som leder og vanlig styremedlem før begge tok gjenvalg på nye verv i styret.