13/4 FTUs generalforsamling 2023

Forum for teknologi og utviklingssamarbeid (FTU) avholdt sin generalforsamling 13. april i Ingeniørenes Hus, 4. etasje i Kronprinsens gate 17 kl. 15-16.
Alle medlemmer var velkomne! Agenda og sakspapirer ble publisert 2 uker før (se kolonne til høyre). NB! Saker som var ønsket behandlet på generalforsamlingen hadde frist 9. mars.

Se oversikt over nytt styre her.

Påmelding og mer info her

22/3 Verdens vanndag 2023 – Accelerating change

Verdens vanndag er den offisielle nasjonale markeringen av FNs «World Water Day». Til tross for at flere har fått tilgang på trygge drikkevannskilder de siste fem årene, er det fortsatt store utfordringer knyttet til vann, sanitærforhold og bærekraftig vannforvaltning. Fremgangen er langt fra rask nok til at verden skal nå FNs bærekraftsmål om rent vann innen 2030. Om vi skal nå målene må vi øke progresjonen – og ting må skje opp til fire ganger raskere enn det gjør nå. Derfor handler Verdens Vanndag i 2023 om å akselerere endringene.

Mer info og påmelding her

10/11-22: Plastdagen 2022 – samarbeid mot global plastforsøpling

FTU er stolte over å ha vært med på å arrangere Plastdagen 2022, som har blitt en viktig møteplass for aktører som ønsker å finne løsninger på den globale plastproblematikken. Plastdagen ble holdt den 10. november i regi av Ingeniører uten grenser (IUG) også i samarbeid med GRID-Arendal, NGI og Norconsult. Plastdagen bestod av to deler: et åpent frokostmøte og et fagseminar, begge avholdt på Kulturhuset i Oslo.

Les mer →

Seminar 1/2-22 Fornybar energi i fremvoksende markeder og fattige land

Klimafond, garantier, prosjektutviklingsstøtte og energi for utvikling. Forslagene er mange, men hva skal egentlig til for å øke norske investeringer i fornybar energi i u-land?

Det var et spennende seminar i regi av Tekna Klima, ZERO, NABA, Multiconsult og Solenergiklyngen! Det blir spennende innlegg og rundeborddiskusjon med utviklingsminister Anne Beate Tvinnereim og andre sentrale politikere!

Les mer →

Frokostmøte 12/1-21 Satellittdata i utviklingssamarbeid

Satellitteknologien er i rask utvikling og har samtidig blitt rimeligere de siste årene. Dette åpner for å bruke teknologien på nye områder, også i utviklingssamarbeid.

Ekspertinnledere ga et overblikk over potensialet for bruk av satellittdata i utviklingssamarbeid, før det ble åpnet for diskusjon og dialog med deltakerne. Det var veldig interessante innlegg og spennende, gode diskusjoner.

Lenken til opptaket finner du her.

Verdens vanndag 22. mars 2021: Verdsetting av vann

FTU var også i år medarrangør for den offisielle nasjonale markeringen av FNs Verdens vanndag. Seminaret rettet seg mot deg som er interessert i verdens og Norges vannressurser og hvordan vi kan svare på utfordringene i ulike sektorer. Årets tema var verdsetting av vann.

Les mer →

FTUs generalforsamling 2021 – digitalt

FTU avholdt sin generalforsamling 8. april 2020 kl. 16.00-18.00 digitalt. Generalforsamlingen var åpen for alle FTUs medlemmer.

Lenke til sakspapirene ble sendt ut før møtet, og kan lastes ned til høyre. Valgkomitéens innstilling ble lagt frem på møtet.

Zakhar Maletskyi ble valgt til ny styreleder. Se oversikt over øvrige medlemmer i styret.

Maria Hammer Hardie gikk av som styreleder og ble gjenvalgt som styremedlem. Susanne Lindtein gikk av som mangeårig styremedlem i styret.

FTU har i løpet av 2020 startet arbeidet med å lage en ny strategi for å bedre spisse sitt arbeid og på sikt øke medlemsbasen. Som en del av dette arbeidet har FTU utviklet en ny visjon, som igjen legger føringer for FTUs aktiviteter fremover. Det har derfor vært naturlig å oppdatere FTUs formål som beskrevet i vedtektene (ref. §2). FTUs strategi er fortsatt under utvikling, men den nye visjonen er som følger: «Vitenskap, teknologi og innovasjon for bærekraftig utviklingssamarbeid».

Ny formålsparagraf lyder som følgende:

FORMÅL
FTU skal fremme vitenskap, teknologi og innovasjon i utviklingssamarbeid ved å skape bevissthet, dele kunnskap og etablere samarbeid. FTU skal synliggjøre teknologiens potensial til å oppnå FNs bærekraftsmål for beslutningstakere, organisasjoner, næringsliv og enkeltpersoner.