22/4-24 Ukrainas gjenoppbygging: Fra rehabilitering til et bedre samfunn

FTU var representert i komitéen til webinar om gjenoppbyggingen av Ukraina sammen med hovedarrangør Habitat Norway i samarbeid med Tekna Samfunnsutviklerne.

Mer info og lenke til streamingen her.

Til høsten kommer det flere webinarer i serien, der FTU også vil være representert.