Temamøte 7. mai: Virkemiddelapparatet: Nye løsninger for små og mellomstore bedrifter

Om lag 25 personer var møtt opp for å få informasjon om GIEKs og Eksportkreditt Norges forenklede søknader for eksportkontrakter under 100 millioner NOK 7. mai i Norads lokaler. For kontrakter under 30 millioner kroner er det enda enklere ved at eksportøren ikke trenger å involvere en kommersiell bank. Ute Borghardt-Fosså fra GIEK og Ivar Slengesol fra Eksportkreditt holdt felles presentasjon, se nedlastbar pdf til høyre.

Håkon Hauen i Innovasjon Norge presenterte Fler-Bedriftsprosjekter som Fram, Bedriftsnettverk, Noreps, Business Match Making Programme og Business Events Abroad. Peter Molthe fra Veiledningskontoret orienterte om sine tjenester og noen utvalgte ordninger. Se alle innlegg i høyre kolonne.