Fisk for utvikling – møte nr. 2

Innspillsmøte om Fisk for utvikling 15. juni til UD/NORAD. Hvordan kan det nye programmet “Fisk for utvikling” bidra til bærekraftige bedrifter innen kommersiell akvakultur?

Her er presseoppslag fra innspillsmøtet.

Se presentasjonene fra møtet vedlagt.