9/4 FTUs generalforsamling 2024

Forum for teknologi og utviklingssamarbeid (FTU) avholder sin generalforsamling 9. april i Teknas nye møtesenter i Dronning Mauds gate 15, 1. etasje kl. 16-17.15.
Alle medlemmer er velkomne! Agenda og sakspapirer ble publisert 2 uker før (se kolonne til høyre). NB! Valgkomitéens innstilling blir lagt frem på generalforsamlingen.

Se oversikt over sittende styre her.

NB! Saker ønsket behandlet på generalforsamlingen hadde frist 5. mars.

Påmelding og mer info

Foto: Clark Tibbs on Unsplash

19/10 Plastdagen 2023

FTU er stolte av å annonsere at vi også i år vil være med å arrangere «Plastdagen» i samarbeid med Ingeniører uten grenser (IUG). Plastdagen har blitt en viktig møteplass for aktører som ønsker å finne løsninger på den globale plastproblematikken. Torsdag 19. oktober samler vi igjen til frokostmøte og fagseminar – for alle som er engasjert i internasjonalt arbeid med plasthåndtering. Årets tema er teknologiens rolle.

Les mer →

13/4 FTUs generalforsamling 2023

Forum for teknologi og utviklingssamarbeid (FTU) avholdt sin generalforsamling 13. april i Ingeniørenes Hus, 4. etasje i Kronprinsens gate 17 kl. 15-16.
Alle medlemmer var velkomne! Agenda og sakspapirer ble publisert 2 uker før (se kolonne til høyre). NB! Saker som var ønsket behandlet på generalforsamlingen hadde frist 9. mars.

Se oversikt over nytt styre her.

Påmelding og mer info her

22/3 Verdens vanndag 2023 – Accelerating change

Verdens vanndag er den offisielle nasjonale markeringen av FNs «World Water Day». Til tross for at flere har fått tilgang på trygge drikkevannskilder de siste fem årene, er det fortsatt store utfordringer knyttet til vann, sanitærforhold og bærekraftig vannforvaltning. Fremgangen er langt fra rask nok til at verden skal nå FNs bærekraftsmål om rent vann innen 2030. Om vi skal nå målene må vi øke progresjonen – og ting må skje opp til fire ganger raskere enn det gjør nå. Derfor handler Verdens Vanndag i 2023 om å akselerere endringene.

Mer info og opptak fra seminaret her

10/11-22: Plastdagen 2022 – samarbeid mot global plastforsøpling

FTU er stolte over å ha vært med på å arrangere Plastdagen 2022, som har blitt en viktig møteplass for aktører som ønsker å finne løsninger på den globale plastproblematikken. Plastdagen ble holdt den 10. november i regi av Ingeniører uten grenser (IUG) også i samarbeid med GRID-Arendal, NGI og Norconsult. Plastdagen bestod av to deler: et åpent frokostmøte og et fagseminar, begge avholdt på Kulturhuset i Oslo.

Les mer →

22/3 Verdens vanndag 2022: Grunnvann – gjør det usynlige synlig

Grunnvann er verdens viktigste ferskvannsressurs, og i store deler av verden eneste kilde til rent vann. Økende befolkning, økt menneskelig aktivitet og klimaendringer utgjør imidlertid en stadig økende trussel for grunnvannet. For å oppnå bærekraftsmålene om rent vann til alle og å utrydde sult må vi både beskytte og øke kunnskapen om denne ressursen. Verdens vanndag 2022 satte dette på dagsorden. Verdens vanndag er den offisielle nasjonale markeringen av FNs «World Water Day».