Møteserie: Fisk for utvikling – møte nr. 1

«Fisk for utvikling” er et nytt programområde for norsk bistand, der næringsutvikling og akvakultur er ett av satsingsområdene. Et hovedmål med programmet er å dra veksler på Norges brede erfaring innen fisk og havbruk. Forum for teknologi og utviklingssamarbeid (FTU) i Tekna ønsker i denne sammenhengen å gjennomføre en serie av tre temamøter med spesielt fokus på bærekraftig kommersiell oppdrett i utviklingsland.

Det første møtet ble arrangert 10. april i Bergen med over 30 deltakere fra næringsliv og forvaltning og tok utgangpunkt i en studie som Innovasjon Norge har gjennomført for å kartlegge potensialet for leveranser av teknologi og utstyr til akvakulturnæringen til Sørøst-Afrika. I tillegg delte to selskaper og Fiskeridirektoratet velvillig av sine erfaringer.

Siw Heggedal Longvastøl, Innovasjon Norge, Sør –Afrika holdt første innlegg med presentasjon av en studie utført om muligheter for norsk leverandørindustri til oppdrettsnæringen i Sør-Afrika, Uganda, Tanzania og Kenya. Rapporten fra studien blir klar i mai, men her fikk deltakerne en forsmak på innholdet. Konkusjonen er at dette er en historisk mulighet for norsk teknologi og tjenester, selv om behovet er veldig grunnleggende, både faglig og teknisk. Offentlig –privat initiativ bør gå sammen for å redusere risiko.

Halvor Kittelsen, Morefish tok for seg nye trender i akvakultur generelt, om akvakultur i Ghana spesielt og gode råd om hvordan lykkes.

Bjørn Aspøy, Smart Farm har spesialisert seg på utstyr for dyrking og høsting av skjell, som gir bedre arbeidsforhold, økt produktivitet, tåler eksponerte lokaliteter bedre enn tradisjonelt utstyr og har lengre levetid enn tradisjonelt enklere utsyr.

Anne B. Osland fra Fiskeridirektoratet hadde “Norske erfaringer og forvaltningskunnskap som elementer i utviklings- /bistandsprosjekter – hva kan vi bidra med?!”, som tittel på sitt innlegg. For å oppnå denne forventede veksten inne akvakultur, fra 60 mill. tonn i 2012 til nærmere 100 mill. tonn i 2030 må det satses på kommersiell akvakultur. Anne viste i den forbindelse til en ny studie fra Bangladesh utført av WorldFish, som viser noe overraskende at fattige har større fordeler av kommersiell akvakultur enn småskalaoppdrett. Anne tok for seg de mange utfordringene som adresseres, som tilgang til yngel, kompetanse og opplæring, forvaltningsrammeverk og tilgang til kreditter som må til for å skape en bærekraftig kommersiell akvakultur.

I debatten i etterkant var det ivrig diskusjon. Morten Høyum, styremedlem i FTU var ordstyrer.

Temamøtet følges opp av et innspillsmøte til UD senere i mai for å gi gode råd om Fisk for Utvikling.

Møtet ble holdt i samarbeid med Innovasjon Norge, Hordaland og Veiledningskontoret for næringsutvikling i utviklingsland.