Eksport av norsk vannkraftkompetanse

Det var stort oppmøte på temamøtet som ble arrangert i auditoriet til Norad 28. april. Rundt 50 personer hadde møtt opp og fikk servert to foredrag med meget høyt nivå og til stor inspirasjon for de fremmøtte.

Innleggene fra Clean Energy Group og Statkraft belyste begge hvordan norsk kapital, prosjektleder- og vannkraftkompetanse bidrar til utvikling av ny vannkraft internasjonalt. Videre belyste innlederne noen av utfordringene de har møtt i gjennomføringen av prosjektene, hvordan norske myndigheter kan bidra og ikke minst hva som skal til for å få engasjert den øvrige norske energinæringen.

Brandtzæg fra Clean Energy Group understreket at prosjektet blir gjennomført av et lite norsk team, med norsk risikovillig kapital i ryggen.

Prosjektet er det største i Georgia etter at de ble selvstendig. For IFC er det det første prosjektfinansierte «cross border project» innenfor vannkraft som har kommet til financial close.

Norsk prosjektledelse og norsk kapital har vært viktig, i tillegg til støtten fra ambassaden (selv om den har vært i Baku) og UD.

Erichsen fra Statkraft fokuserte på behovet for relasjonsbygging i land som Albania og Tyrkia. Det er viktig å møte myndigheter og lokalbefolkning når du ikke har problemer; da vil ting bli lettere når du har problemer. Statkraft har valgt å følge IFC-standard og det har nå blir gjeldende rett i Albania for andre utbyggere også.

Temamøtet ble holdt i samarbeid med INTPOW.

Se foredrag i høyre kolonne.