Bli medlem i Forum for teknologi og utviklingssamarbeid

Type medlemskap (obligatorisk)

Navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Telefon

Mobil

Privat adresse

Postnr./-sted

Land

Arbeidsgiver

Abeid adresse

Arbeid postnr

Arbeid Land

Teknas sekretariat

Lilly Kristin Langnes – lilly.kristin.langnes@tekna.no
Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo